Protidrogový vlak oceňovaný u nás i v zahraničí získal podporu kraje

Reklama

Na začátku května přijede do Karlovarského kraje REVOLUTION TRAIN. Díky němu se děti i dospělí mohou seznámit s tím, jaká rizika jsou spojená s užíváním drog a jak vypadá prostředí, v němž se narkomani pohybují. Unikátní projekt, který doslova útočí na návštěvníkovi smysly a nutí jej k zamyšlení, podpořil Karlovarský kraj částkou bezmála 200 tisíc korun.

REVOLUTION TRAIN tvoří šestice vagonů upravena do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci se stávají jeho přímými účastníky a na vlastní kůži tak mohou poznat, jak to vypadá uprostřed drogového doupěte, co je čeká ve vězení nebo jak to například chodí v léčebně pro drogově závislé. Součástí projektu je i dlouhodobá práce s cílovými skupinami, mezi něž patří žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé, a koordinace činností s partnerskými organizacemi i místními experty na prevenci.

„REVOLUTION TRAIN je ojedinělým projektem, který otevírá možnosti spolupráce v oblasti primární protidrogové prevence. Jsem proto moc rád, že jsme jej mohli podpořit a že našim obyvatelům můžeme zdarma zprostředkovat jeho prohlídku. Doporučuji nejenom dětem, ale i jejich rodičům, aby si na jeho návštěvu vyčlenili čas. Jen tak si budou moci udělat lepší představu tom, jak jsou drogy nebezpečné a jaké doslova devastující následky mohou mít pro člověka i jeho blízké okolí,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Jako první si REVOLUTION TRAIN budou moci prohlédnout lidé v Karlových Varech. Odtud zamíří do Chodova a jeho poslední zastávkou bude Sokolov. Dopolední program je rezervován po předchozí objednávce pro střední školy z Karlovarského kraje, odpoledne se pak vlak otevře široké veřejnosti od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná každých 20 minut. Rezervace jsou možné na emailu rajnochova@revolutiontrain.cz. Na místě budou zároveň pracovníci nevládních organizací, s nimiž bude možné konzultovat případné dotazy. Realizátor projektu, Nadační fond Nové Česko, rovněž proškolil policisty, kteří budou dále pracovat se žáky na školách v regionu. Více informací o REVOLUTION TRAIN najdete na těchto internetových stránkách.

Zastávky REVOLUTION TRAIN:

2. – 3. 5. 2019 – Karlovy Vary ̶(̶d̶o̶l̶n̶í̶ ̶n̶á̶d̶r̶a̶ž̶í̶)̶ (horní nádraží)

6. – 7. 5. 2019 – Chodov

9. 5. 2019 – Sokolov

Vstupné je po celou dobu díky podpoře Karlovarského kraje zdarma.


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
www.kr-karlovarsky.cz

Foto:

www.revolutiontrain.cz

Reklama