Sdílená auta pomáhají firmám být ekologičtější. A to kvůli zaměstnancům i splňování ekologických norem

V době, kdy se firmy snaží získat si nové kvalitní zaměstnance nebo si udržet ty stávající a zároveň se chtějí splňovat stále přísnější ekologické normy, hledají nové způsoby, jak toho dosáhnout a sdílená auta stávají důležitým řešením.
„Společnosti jsou postupně nuceny identifikovat a případně řešit negativní dopady v celém svém dodavatelském a firemním řetězci. Pomáhá jim to totiž ve vztahu se zaměstnanci, kteří stále častěji chtějí pracovat v ekologicky zodpovědných firmách. V platnost navíc vstoupila směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), která standardizuje reporting udržitelnosti u větších firem v EU. Postupně se bude aplikovat i na malé a střední podniky,“ říká Honza Hřebabecký ze společnosti 3DDen.
Být zodpovědnou firmou pro zaměstnance
Pro velké množství zaměstnavatelů v současné době začíná být pádným argumentem pro ekologické řešení celého firemního řetězce, že jsou nuceni být atraktivní pro nové zaměstnance a také vycházet maximálně vstříc zaměstnancům stávajícím. Tento trend ukazuje, jak environmentální udržitelnost začíná hrát klíčovou roli v lidských zdrojích a firemní kultuře.
Ekologické výhody
Sdílená auta umožňují firmám snížit počet vozidel ve svém vozovém parku, což vede k výraznému šetření pořizovacích a provozních nákladů a také ekologické stopy. Pro firmy menší nebo střední velikosti je služba sdílených automobilů ideálním řešením. Mohou je flexibilně využívat, jen když je potřebují a přesně v počtu, kolik jich potřebují. Vhodná je ale i pro velké společnosti, zejména pro vykrytí kolísající potřeby vozů a v neposlední řadě jako žádaný benefit mladých zaměstnanců.
Hlediska pro sledování ESG důležitá pro firemní dopravu 
Z hlediska životního prostředí budou postupně všechny firmy nuceny sledovat efektivitu zdrojů, obnovitelné zdroje a náhradu uhlíkově náročných zdrojů energie za zdroje šetrné k životnímu prostředí, kredity a kompenzace (nelze-li standardů dosáhnout, je možné přebytečné emise kompenzovat), hodnotu a dodavatelský řetězec (zde je součástí také recyklace a odpadové hospodářství), přepravu (zde například instalace nabíjecích stanic pro elektromobily či minimalizace dopravních vzdáleností). Moderní mladé firmy jsou na novou situaci připraveny lépe. Využívání výhod sdílené ekonomiky je jim blízké a lépe se tedy přizpůsobí.
Ekologická flotila
„Využívat flotilu sdílených vozů je ideální řešení, když najednou firma potřebuje více vozů nebo, když nějaký automobil nenadále vypadne. A to bez nutnosti drahého pořízení a udržování. Platí jen za čas, kdy auta skutečně využívají a nemusí řešit žádný měsíční poplatek nebo depozit. Služba Anytime Business přináší firmě stovky spolehlivých vozů zcela bez závazku,“ říká Milan Beutl, ředitel Anytime carsharing. „Naše vozy mají navíc v drtivé většině ekologické hybridní pohony, takže v městském provozu dokáží dle našich dat jezdit až 70 % času čistě na energii z baterie, kterou si vyrobí vlastní jízdou,“ dodává.


Zdroj:

Petr Jarkovský

ASPEN.PR s.r.o.
www.aspen.pr