Klatovská nemocnice zprovoznila nové dialyzační středisko

Pacienti, kterým selhávají ledviny a nezbytně potřebují dialýzu, která funkci ledvin nahrazuje, budou od příštího týdne v Klatovech docházet k této léčbě do nového dialyzačního střediska. Přímo za hlavním vjezdem do areálu nemocnice nechal postavit novou dvoupodlažní budovu Plzeňský kraj. Dnes byla slavnostně zprovozněna. V následujících několika dnech se do ní přesune provoz ze stávajících prostor v jedné z původních budov areálu.

„Stavba včetně mobiliáře a části vybavení vyšla na 80 milionů korun s DPH, kterou kraj uhradil v plné výši ze svého rozpočtu.  Nyní, po dokončení této investiční akce, má Klatovská nemocnice nové dialyzační středisko, odpovídající všem současným nárokům a evropským, standardům,“ říká hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

„Pacientů, kteří mají potíže s ledvinami včetně těch, kterým už ledviny selhávají, bohužel přibývá. Ještě před několika lety docházelo do Klatov na dialýzu v průměru kolem 65 pacientů. Dnes je to od 70 do 80 pacientů. Zároveň se dialyzační péče rychle rozvíjí a Klatovská nemocnice a její nefrologie ten vývoj zdárně následuje. Indikuje pacienty k domácí nebo peritoneální dialýze a daří se jí poměrně dost pacientů zařadit do transplantačního programu. Rozhodně je to obor, který je nutno podporovat,“  vysvětluje důvody investice do nové budovy Pavel Hais, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Dosavadní prostory, kde působila dialýza, už neodpovídaly potřebám oddělení. „Byly zastaralé a stísněné. Se zázemím, které dialýza potřebuje, a současnými moderními technologiemi by se už do těchto prostor nevešla. Nové dialyzační středisko proto vzniklo na místě dříve téměř nevyužívané technické budovy v těsném sousedství monobloku,“ popisuje ředitel nemocnice Ondřej Provalil s tím, že nový objekt má pro provoz několik výhod. „Pacienti zde tráví poměrně dlouhý čas. Každá terapie trvá i několik hodin. Určitě tedy ocení příjemnější prostředí. Dále se navýšil počet dialyzačních lůžek ze 17 na 20 a jsou tu nová pracoviště, která umožní rozšířit kvalitu a rozsah péče.“

Důležitou novinkou je například zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanilaci a to včetně zákrokového sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů. Dále je zde pracoviště a technologie pro přípravu a rozvod dialyzačních roztoků. „Dosud připravovaly roztoky sestry vesměs manuálně a dávkovaly je a převážely k pacientům ve zdravotnických kanystrech. Nové pracoviště je částečně automatizované a roztoky budou rozváděny síťově až přímo k dialyzačním lůžkům. Sestrám to ušetří namáhavou fyzickou práci i čas a bude snazší dodržovat přísná hygienická pravidla při manipulaci,“ vysvětluje vedoucí lékařka dialyzačního střediska Kateřina Oulehle.

Další výhodou je přímé spojení s hlavní nemocniční budovou. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty. Ti budou nově v těsné blízkosti. A to 24 hodin denně,“ říká primář interního oddělení a rovněž nefrolog Jan Vachek.

Pacienti ocení kromě nových prostor i lepší možnost parkování. Dialyzační středisko má vlastní místa před vchodem a je i blíže parkovacího domu. Po přestěhování opustí nemocnice další z původních budov více než stoletého areálu nemocnice, kde dříve bývala kromě dialýzy také interna. Tuto budovu navíc vlastní město.

Dialyzační jednotka v Klatovské nemocnici

Péče a provoz  

 • Dialyzační středisko KN pečuje o pacienty s poruchou funkce ledvin z okresu Klatovy a zčásti i okresu Domažlice a Plzeň-jih.
 • Aktuálně dojíždí k dialyzační léčbě do KN 75 pacientů. V posledních letech je to vždy od 70 do 80 pacientů.
 • Loni provedlo středisko 8643 dialýz. K dispozici má zatím 17 dialyzačních lůžek nebo křesel. V nové budově jich je 20. Dvě z nich v izolační místnosti.
 • Pracoviště funguje ve střídavém směnném provozu: PO, PÁ – nepřetržitý třísměnný, ÚT, ST, ČT – dvousměnný a SO – jednosměnný. Pro případ akutní potřeby ale zajišťuje nepřetržitou pohotovost 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Nefrologická ambulance sleduje a pečuje o další tisícovku pacientů.
 • pacienty se stará vysoce kvalifikovaný tým v čele s vedoucí lékařkou Kateřinou Oulehle. Všichni lékaři jsou plně atestovaní. Maximální bezpečnost pacientů je dosažena díky přímé návaznosti střediska na lůžková oddělení KN s možností okamžitého řešení zhoršení stavu hospitalizací.
 • Dialyzační středisko KN nabízí všechny metody očišťování krve: hemodialýzu, modernější variantu hemodiafiltraci, peritoneální (břišní) dialýzu a jako první v Plzeňském kraji nabídla svým pacientům také domácí hemodialýzu.
 • Prioritou týmu je však aktivně nabízet pacientům možnost transplantace ledviny, nejlépe již před zahájením dialyzační léčby, tak aby v ní vůbec nemuselo být započato. I v této oblasti dosahuje klatovská nefrologie i díky výborné spolupráci s transplantačními centry a klinickými pracovišti v Plzni a Praze vynikajících výsledků. V roce 2023 umožnila nefrologie KN transplantaci 8 svým pacientům.

Nová budova dialýzy

 • Stavba nového dialyzačního středisko KN začala v listopadu 2022 zbouráním starší a méně používané technické budovy (garáže, ex-spalovna) dle projektu společnosti AGP Nova. Zhotovitelem je společnost Geosan Group.
 • Včetně mobiliáře a částečného přístrojového vybavení vyšlo nové dialyzační středisko na 62,75 milionu korun bez DPH. Užitná plocha dvoupodlažního objektu je 834 metrů čtverečních. Dokončení a kolaudace se uskutečnily v dubnu 2024.
 • V horním podlaží jsou dvě ambulance vč. nefrologické, zázemí pro břišní dialýzu a kanilaci, dialyzační hala (18 lůžek/křesel), izolovaná dialyzační místnost (2 lůžka), příruční sklady, zázemí pro pacienty (šatna, toaleta) a sesterna.
 • Ve spodním podlaží je zázemí pro personál (lékařský pokoj, šatna, kuchyňka), sklady a technologie budovy a dialyzačního provozu (úpravna a rozvod vody)


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

www.plzensky-kraj.cz