Jak se zachovat při nálezu použité injekční stříkačky

Sběru použitých injekčních stříkaček a jehel se věnují strážníci při hlídkové činnosti celoročně. Velkou část nalezených tvoří ty, které oznamují občané. Pohozené stříkačky představují zdravotní riziko, proto je důležité připomenout, jak si vůbec při nálezu tohoto nebezpečného infekčního materiálu počínat.

  • Objevíte-li použitou injekční stříkačku nebo jehlu, zásadně se jí nedotýkejte, mohli byste se poranit.
  • Nález oznamte na linku 156 nebo 158. Nezapomeňte co nejpřesněji popsat místo nálezu a vyčkejte, pokud je to možné příjezdu hlídky. Strážnici a policisté pomocí vhodného nástroje (pinzeta, kleště) injekční stříkačku seberou, umístí do přenosného kontejneru na sběr infekčního odpadu a následně se postarají o bezpečnou likvidaci


Zdroj:

Jana Pužmanová
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
www.mpplzen.cz