Slavnostní ocenění strážníků proběhlo na plzeňské radnici

Reklama

Ve středu 10. dubna 2019 v Obřadní síni městské radnice proběhl slavnostní akt, při kterém bylo oceněno přes pět desítek strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie. Čestná ocenění ve formě stužek a medailí strážníkům a zaměstnancům Městské policie Plzeň osobně předali primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký a velitel Městské policie Plzeň PhDr. Karel Mach.

Věrnostní ocenění bylo předáno zaměstnancům, kteří u městské policie slouží 25, 20, 15, 10 a 5 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů městské policie. Další čestná ocenění byla udělena za mimořádný čin a záchranu života.

„Každý den riskujete, řešíte konfliktní situace, nasazujete často i své životy pro záchranu našich občanů. Vážím si vaší práce a jsem velmi rád, že se nám postupně daří naplňovat naše cíle, které mají ukázat městskou polici v dobrém světle, dokázat, že je tady pro obyvatele Plzně,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Městským strážníkům poděkoval i radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký. „Na vaši práci dostáváme velmi často pozitivní reakce, váš přínos pro zvýšení bezpečnosti ve města je nezpochybnitelný,“ dodal radní.

Stužku za mimořádný čin obdrželi strážníci z obvodní služebny Lochotín Miroslav Cach a Miroslav Veverka.  V říjnu roku 2018 zasahovali u dopravní nehody na křižovatce alej Svobody x Lidická, kdy došlo k havárii sanitního vozu a osobního automobilu. Po střetu zůstala osádka Zdravotnické záchranné služby uvězněná ve voze převráceném na boku. Společně se svědkem události jí pomohli dostat se ven. Poté usměrňovali provoz v místě nehody, aby nedošlo k dalšímu ohrožení účastníků silničního provozu.

Stejnou stužku si za vykonaný čin zasloužila také hlídka strážníků ve složení Rudolf Božek a Zuzana Randová ze služebny Městské policie Plzeň – Lochotín, kteří poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu účastníku dopravní nehody z 24. května 2018, který přehlédl při přebíhání silnice k zastávce MHD přijíždějící vozidlo a byl jím sražen. Záchranáři si muže převzali do své péče a strážníci po celou dobu šetření dopravní nehody usměrňovali provoz na frekventované silnici 28. října.

Ocenění za mimořádný čin ještě dostali strážníci Jindřich Březina a Jan Lang z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory. Ti přispěli 10. listopadu 2018 k záchraně muže, který po náhlé zdravotní indispozici zůstal uvězněný bez pomoci ve svém bytě. Dovnitř bytu se dostali pomocí páčidla a technických prostředků. Vysílenému, dehydrovanému muži, který tam ležel od předešlého večera, poskytli bezodkladnou profesionální první pomoc. Přivolaným záchranářům pomohli poté s jeho transportem ze 7. patra domu až do sanitního vozu.

Stužku za záchranu života získali:

  • Vladimír Skočil a Zdeněk Kašpárek z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Lochotín. Včasným zásahem se jim podařilo 16. dubna 2018 zachránit život mladému muži. Ten se chtěl ve stavu opilosti ohřát v nastartovaném voze zaparkovaném v Sokolovské ulici, avšak usnul. Chybějící střední a zadní část výfuku způsobily, že veškeré zplodiny šly přímo do kabiny auta. Muž byl tedy bezprostředně ohrožen na životě, v bezvědomí. Hlídka se k němu dostala až po rozbití bočního okénka u spolujezdce teleskopickým obuškem.
  •  Petr Bodnár a Pavel Kastner z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Slovany a s nimi Štefan Chmelík a Richard Čutek z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory.  Všichni se společně podíleli na záchraně ženy, která se rozhodla ukončit svůj život skokem ze silničního mostu vedoucího nad železniční tratí v Lobezské ulici. Za použití násilí ji museli strhnout z mostu do bezpečí na chodník. K události došlo v noci 27. června.
  • Martin Sobotka a Aneta Guzmanová z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Střed.   Ti 19. dubna loňského roku zachránili život mladému muži, který skočil z nešťastné lásky z mostu do řeky u Kalikovského mlýna. Strážník Martin Sobotka ani chvilku neváhal a pro muže bezvládně ležícího ve vodě na hraně jezu skočil.  Společnými silami s oznamovatelem ho opatrně vytáhli na břeh. Aneta Guzmanová poskytla zraněnému muži se silně  krvácející tržnou ránou a postiženého epileptickým záchvatem nezbytnou předlékařskou první pomoc.
  • Bc. Antonín Kreuzer a Jakub Mencl, oba z obvodní služebny Městské policie Plzeň – Bory, kteří zabránili 22. dubna 2018 ukončení života muži, který hodlal spáchat sebevraždu skokem z výšky. Drama se odehrálo časně ráno v Dobřanské ulici. Muž na tom byl psychicky špatně, jakékoliv oslovení v něm vyvolávalo ještě větší stres a nepředvídatelné jednání. Na betonové zdi ve výšce asi osmi metrů ležel na zádech. Když mu byla hlídka nablízku, snažila se s ním znovu navázat hovor, ale marně. Muž se stále posunoval blíž k úzkému místu mezi okrajem betonového náspu a plotem.  Strážníci využili okamžiku chvilky jeho nepozornosti a za užití donucovacích prostředků mu zabránili ve skoku. Zákrok strážníků byl o to složitější, neboť se muž bránil. Kopal nohama, hlídka musela co nejrychleji překonat jeho odpor a dostat všechny na bezpečné místo.

 

Ocenění za statečnost si převzali strážníci Artur Tereščenko a Ondřej Polata, oba z obvodní služebny Městské policie Plzeň- Bory.  8. září loňského roku iniciativně zasáhli proti cizinci, který na ulici v sadech Pětatřicátníků ohrožoval kolem jedoucí vozidla a procházející chodce pistolí. Hrozba namířenou služební zbraní a opakované důrazné výzvy strážníků muže nechaly chladným.  Za užití donucovacích prostředků byl proto zpacifikován. K dalším úkonům byl následně předán policistům ČR.  Díky aktivnímu přístupu obou strážníků při zásahu se podařilo odvrátit reálně hrozící nebezpečí.

Primátor města při slavnostním ceremoniálu, který pro své zaměstnance jako formu poděkování a uznání uspořádalo vedení Městské policie Plzeň, předal také tři Medaile cti. Toto zvláštní ocenění je určeno pracovníkům veřejné správy, hasičům, policistům a jiným fyzickým i právnickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o zajišťování veřejného pořádku v Plzni, o prevenci kriminality, bezpečnost osob, ochranu majetku, a osobám, které přispěly k záchraně života nebo se zásadním způsobem podílely na řádném fungování a rozvoji městské policie.

 

Medaili cti si z rukou primátora města Plzně si převzali:

  • MUDr. Hana Červená za dlouhodobou spolupráci a rozvoj Městské policie Plzeň, kdy se podílí na řadě školení a kurzech poskytování první pomoci pro strážníky.
  • Bc. Michal Chalupný, jako představitel městského obvodu Plzeň 4 se zasadil o vybudování nové obvodní služebny městské policie v Plzni na Doubravce v Polední ulici. Doubravečtí strážníci se mohou tak po 25 let pyšnit vlastními důstojnými prostory. Do té doby pobývali vždy jen v pronajatých prostorách.  Své zázemí v nové budově našel i centrální výstrojní sklad plzeňské městské policie a Odbor analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň.
  • Radislav Neubauer, jako představitel městské obvodu Plzeň 3 se přičinil zásadním způsobem o zbudování nové služebny strážníků v Plzni na Skvrňanech v ul. Karla Steinera. Strážníci získali s novu služebnou moderní zázemí, které odpovídá  současným  nejvyšším standardům.

 


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Web: www.mpplzen.cz

Reklama