Nesouhlas se stíháním

Dobrý den, asi rok jsem žila s přítelem, ale poté mě v opilosti zmlátil a vztah jsem ukončila. Napadení vyšetřovala policie a dostalo se to až k soudu. Teď jsem předvolána k soudu a rodiče bývalého přítele mě přesvědčují, abych vzala všechno zpátky, protože on měl už nějaké problémy předtím a hrozí mu vězení. Nevím co mám dělat, můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

V trestním řízení poškozený nebo svědek dost dobře nemůže vzít zpět svoji výpověď, tím by se sám mohl vystavit nebezpečí trestního stíhání pro křivé obvinění nebo křivou výpověď. Zákon, upravující trestní řízení, tedy zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, pouze v ustanovení § 163 odst. 1, umožňuje poškozenému, aby u zde uvedených trestných činů vyslovil nesouhlas s trestním stíháním osoby, obviněné ze spáchání některého z těchto trestných činů.
Z vašeho dotazu sice nevyplývá, pro jaký konkrétní trestný čin nebo trestné činy je vedeno trestní stíhání vašeho bývalého přítele, ale s ohledem na další údaje, které uvádíte, to není podstatné. Další podmínkou, pro váš případ zásadní, je totiž skutečnost, že obviněná osoba je pro poškozeného osobou blízkou, tj. příbuzným v pokolení přímém, sourozencem, osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem nebo druhem anebo jinou osobou v poměru rodinném nebo obdobném, jejíž újmu by poškozený právem pociťoval jako újmu vlastní. K tomu je ještě nutné doplnit, že uvedený poměr musí existovat v době, kdy by mělo dojít k výslechu poškozeného.
Na základě výše uvedeného je tedy zřejmé, že uvedené možnosti, tedy neposkytnutí souhlasu s trestním stíháním, využít nemůžete, a to ani kdybyste chtěla.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz