KŘÍŽOVKA

Křížovka XII/2022

Kliknutím na obrázek se zobrazí on-line křížovka.

.

Řešení křížovky XI/2022

Kliknutím na obrázek se řešení křížovky zobrazí.

 


 

SUDOKU

Sudoku XII/2022

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

.

Řešení sudoku XI/2022

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

Sudoku může mít více správných řešení!