KŘÍŽOVKA

Křížovka XI/2020

Kliknutím na obrázek se zobrazí on-line křížovka.

.

Řešení křížovky X/2020

Kliknutím na obrázek se řešení křížovky zobrazí.


 

SUDOKU

Sudoku XI/2020

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

.

Řešení sudoku X/2020

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

Sudoku může mít více správných řešení!