KŘÍŽOVKA

Křížovka II/2020

Kliknutím na obrázek se zobrazí on-line křížovka.

.

Řešení křížovky XII/2019

Kliknutím na obrázek se řešení křížovky zobrazí.


SUDOKU

Sudoku II/2020

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

.

Řešení sudoku XII/2019

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

Sudoku může mít více správných řešení!


KŘÍŽOVKA – formulář

Vážení čtenáři – luštitelé. Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů (GDPR). Abychom se nedostali do rozporu s tímto nařízením, bude minimálně do doby ustálení právní praxe křížovka i sudoku nesoutěžní, tak abychom se vyhnuli sběru jakýchkoliv Vašich osobních údajů.