KŘÍŽOVKA

Křížovka IX/2023

Kliknutím na obrázek se zobrazí on-line křížovka.

.

Řešení křížovky VII/2023

Kliknutím na obrázek se řešení křížovky zobrazí.

 


 

SUDOKU

Sudoku IX/2023

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

.

Řešení sudoku VII/2023

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

Sudoku může mít více správných řešení!