KŘÍŽOVKA

Křížovka IV/2024

Kliknutím na obrázek se zobrazí on-line křížovka.

.

Řešení křížovky III/2024

Kliknutím na obrázek se řešení křížovky zobrazí.

 


 

SUDOKU

Sudoku IV/2024

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

.

Řešení sudoku III/2024

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

Sudoku může mít více správných řešení!