KŘÍŽOVKA

Křížovka VI/2021

Kliknutím na obrázek se zobrazí on-line křížovka.

.

Řešení křížovky V/2021

Kliknutím na obrázek se řešení křížovky zobrazí.


 

SUDOKU

Sudoku VI/2021

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

.

Řešení sudoku V/2021

Kliknutím na obrázek se sudoku zobrazí.

Sudoku může mít více správných řešení!