Konference Rada mladších v Karlových Varech ukázala různé názory i otevřený přístup k tématům, která se dotýkají dnešních teenegerů

V pondělí 6. listopadu se v Krajské knihově v Karlových Varech sešli středoškolští studenti, jejich pedagogové, odborníci z praxe, aby zde v rámci meziškolní konference Rada mladších diskutovali o aktuálních tématech. Své postoje vyjadřovali k tématům souvisejícím s duševním zdravím.

Příležitost vystoupit před publikem se svými názory využili studenti z 8 škol z Karlových Varů, Mariánských Lázní, Chebu a Teplic. V časovém limitu deseti minut se vyjadřovali k tématům jinakosti a LGBT, kyberprostoru a dezinformací, umělé inteligence nebo vlastních zkušeností s duševní poruchou.

„Letos poprvé jsme se s našim projektem vydali do regionů a už první zastávka v Karlových Varech nás příjemně překvapila tím, jak obratně dokáží studenti své myšlenky a postoje formulovat, jak otevřeně umí hovořit o svých osobních zkušenostech i to, jak naslouchají a diskutují s ostatními. A také to, že tuto příležitost vyjádřit své postoje vítají a je to pro ně nesmírně důležité,“ zhodnotila Jiřina Faloutová, ředitelka neziskové organizace Dělej co tě baví, která konferenci pořádá.

Přínos konference spočívá nejen v možnosti dát prostor samotným vystupujícím studentům, ale také publiku, které tvořili jejich spolužáci, pedagogové, školní psychologové a preventisti, ale i další pracovníci s mládeží. Mezi odborníky, kteří vystoupili se svými příspěvky, byl například Karel Šafr z Unicorn University. Ten se zaměřil právě na problematiku umělé inteligence. Organizaci Fokus Karlovarský kraj z.ú. představil Jaroslav Hodboď, aktivity EUROPE DIRECT Karlovy Vary Jana Michková a s činností organizace Semiramis seznámila účastníky Ivana Myšková, v jejíž prezentaci mohli studenti nalézt také užitečné kontakty v případě potíží.

V závěru programu zhlédli studenti i krátký film Propojme se včera, který přijela do Karlových Varů uvést choreografka a performerka Markéta Vacovská.

„Jsme rádi, že prostřednictvím Rady mladších poskytujeme nový pohled na to, jak mladí lidé vnímají současný svět i sebe sama,“ doplnila Jiřina Faloutová a dodala, že jednotlivé prezentace mohou následně pedagogové využít v hodinách jako podklad k podnětné diskusi na dané téma. Záznam konference je k dispozici na youtube zde.

Meziškolní konference bude pokračovat již ve středu 8. listopadu v Jihlavě a v průběhu tohoto měsíce i v dalších 6 městech. Nejzajímavější příspěvky, které se v jednotlivých městech představí, budou prezentovány ve velkém finále 4. prosince v Praze.

Konferenci organizuje nezisková společnost Dělej co tě baví, která zábavnou formou motivuje děti a mládež k pohybu, kreativitě a rozvíjení sebe sama. Rovnováhu mezi digitálním světem a fyzickou aktivitou staví na několika hodnotách: sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu a ohleduplnost k přírodě. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a dalšími partnery jsou Evropská komise, Nadační fond Flaminia, Unicorn University a další. Záštitu převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jednotlivé kraje. Mezi odbornými garanty jsou například společnosti EDUin, Nevypusť duši, Safer Internet Centrum a další.

Více informací o konferenci včetně časového harmonogramu a seznamu míst najdete na webu www.radamladsich.cz


Zdroj:

Kateřina Martykánová

PR manažerka projektu

email: martykanova.katka@gmail.com