Dodávky rekordní zakázky pro Vozovnu Slovany v Plzni se nevešly do jednoho roku, pokračují i letos

Proběhla přejímka další části výrobků pro plzeňskou Vozovnu Slovany. Zakázka je natolik objemná, že musela být rozdělena na osm částí – čtyři přejímky v roce minulém, čtyři letos. Pražská strojírna zde dodává rekordní počet výrobků. Po dokončení projektu se bude jednat o nejmodernější tramvajovou vozovnu v České republice.

Kompletní rekonstrukce Vozovny Slovany začala v roce 2020 a její dokončení je naplánováno na konec letošního roku. Pražská strojírna dodává do Vozovny Slovany celkem 61 výhybek, 4 čtyřsrdcovkové křížení, oblouky, skříně odvodnění, ukolejňovací žlaby, drobné součásti kolejového svršku a další.

V lednu a únoru proběhly přejímky odvodnění tramvajové trati a žlaby vodivého propojení kolejnic. Na začátku dubna proběhne přejímka kolejových oblouků, na konci dubna kolejové harfy na výjezd z vozovny, kde se sjíždí koleje z třinácti odstavných kolejí. V srpnu se bude dodávat poslední část zakázky, 7 výhybek a 122 m kolejových oblouků, další odvodnění kolejové trati a žlaby vodivého propojení kolejnic. Zbytek kolejových konstrukcí z celkového počtu byl převezen už v roce 2021.

„Jedná se o velmi náročnou zakázku z hlediska objemu i nároků na výrobu. O to náročnější projekt je, že stavba probíhá za nepřerušeného provozu a vypravování tramvají na linky, ale zároveň i za nepřetržitého provozu údržby tramvají,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.  „Část naší výroby pracuje na této konkrétní zakázce v podstatě neustále a vzhledem k jejímu objemu tomu tak bude až do jejího dokončení,“ doplňuje.

Součástí stavby je i obnova tramvajové trati ve Slovanské aleji, která je již zprovozněna a připravena pro vjezd a výjezd tramvají do vozovny. Z důvodů splnění nočních hlukových limitů byl právě sem přemístěn hlavní vjezd, lepší odstínění hluku by mělo zajistit i umístění nové administrativní budovy právě na místě bývalého vjezdu.

Všechny výhybky pro vozovnu jsou opatřeny preventivními tvrdonávary za účelem zvýšení životnosti a snížení opotřebení. Tvrdonávary se navařují v místech styku kolejnice s kolem, kde je část materiálu odfrézována a nahrazena svarovým kovem, který díky svému chemickému složení a legurám z neželezných kovů vykazuje zvýšenou odolnost. Plzeňské městské dopravní podniky si navaření tvrdonávarů napřímo vyžádaly vzhledem k předpokládané vytíženosti vozovny.


Zdroj:

Anna Řeháková

mediální zástupce

media@pstroj.cz