Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Reklama

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

 

V 13. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 420 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje pokles o 56,4 %. Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům a prázdninám ve školách došlo ve všech věkových skupinách k významnému poklesu počtu onemocnění, nejvyšší pokles počtu nemocných (-71,3 %) je evidován ve věkové skupině dospělých 25-59 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka č. 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf č. 1 a dlouhodobý trend graf č. 2.

Nejvyšší relativní nemocnost ARI byla v 13. kalendářním týdnu 2018 v okrese Cheb (710 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (268 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost 307 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu počtu ARI ve všech třech okresech, a to v okrese Karlovy Vary o 57,6 %, v okrese Sokolov o 73,4 % a v okrese Cheb o 39,3 %.

 

Graf č. 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017 do 13.KT 2018

Graf č. 2 – Dlouhodobý vývoj relativní nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 (do 13.KT)

V 13. kalendářním týdnu 2018 byly v Karlovarském kraji hlášeny 2 nové potvrzené případy chřipky.

 

V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 126 potvrzených případů chřipky (93 z okresu Karlovy Vary, 11 z okresu Sokolov a 22 z okresu Cheb), a to 10 ve věkové skupině 0-5 let, 12 ve věkové skupině 6-14 let, 8 ve věkové skupině 15-24 let, 29 ve věkové skupině 25-59 let a 67 ve věkové skupině nad 60 let věku. Celkem 64 případů bylo zaznamenáno u žen a 62 případů u mužů. Devět případů onemocnění bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 14x chřipka A, 25x chřipka A(H1N1), 84x chřipka B (z toho 8x potvrzena linie Yamagata), 2x chřipka A i B, 1x A(H1N1) i B. V 22 případech (9x muž – 60, 2x 64, 2x 66, 67, 70, 74, 75 let a 13x žena – 4, 2x 37, 55, 57, 65, 66, 69, 70, 2x 79, 80, 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 19 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 44 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 41 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 5 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, z toho příčina úmrtí u 4 pacientů nesouvisela s chřipkou a v 1 případě exitus letalis se závěrem chřipka, jako nezbytná příčina úmrtí. Celkem 57 pacientům byla podána antivirotika. V 7 případech byli pacienti v předchorobí očkováni proti chřipce, ve 109 případech pacienti negovali očkování proti chřipce v předchorobí a v 10 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.

 

I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 3,14 % (data nejsou kompletní).

 

V Karlových Varech dne 29.03.2018
Ing. Martina Prokopová, MBA
ředitelka odboru protiepidemického

Reklama