Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí

Stále více firem se potýká s nedostatkem technicky zaměřených zaměstnanců. A proto je po nich stále větší potávka. Škola SOU Domažlice svým zaměřením pomáhá tento ekonomický problém na pracovním trhu řešit, což je dobré nejen pro poptávající firmy, ale zejména pro naše studenty, kteří mají po absolvování téměř jisté získání pracovního uplatnění.

Žáci základní školy a jejich rodiče by se měli zamýšlet před výběrem střední školy i nad tím, zda získané dovednosti ze střední školy budou moci uplatnit i v praxi – při své pracovní kariéře. Díky nedostatku řemeslníků absolventi středních odborných učilišť snáze najdou zaměstnání. Někteří získají pracovní smlouvu již v průběhu studia – a jsou následně také dobře ohodnoceni.

Výhodou středních odborných škol a učilišť oproti gymnáziím je, že studenti spojí teorii s praxí již v rámci středoškolského studia. SOU Domažlice posílá do světa stále úspěšnější absolventy. Mnozí z nich získali během studia úctyhodná ocenění a otevřely se jim tak mnohé možnosti. Studenti, kteří jsou během studia ochotni dělat něco nad rámec svých povinností a absolvují praxe, mnohdy i v zahraničí, mají budoucí pracovní pozice jisté.

Praxe ve firmách jsou často ohodnoceny stipendiem a pilní studenti tak získávají celou řadu výhod – od mobilního telefonu, přes jazykové kurzy, po poznávání nových krajů a samozřejmě nabývání cenných odborných dovedností. Naše škola si zakládá na intenzivní a aktivní spolupráci s firmami nejen domažlického regionu. Odborný výcvik máme smluvně zajištěn u 51 strojírenských firem, gastronomických zařízení, kosmetických a kadeřnických provozoven.

5 důvodů, proč se vyplatí studovat technické obory na SOU Domažlice
• Učňovské školství v Domažlicích s více než stoletou tradicí
• Praxe přímo při studiu
• Vynikající technické zázemí s moderním vybavením
• Vysoká uplatnitelnost na trhu práce a dobré platové ohodnocení absolventů
• Možnost uplatnění nejen v ČR, ale i v zahraničí


Žáci mohou nabyté znalosti využít v praxi již během výuky. Odborný výcvik probíhá buď přímo v budově školy, nebo v přilehlých dílnách. Kromě již zmíněných možností praxe v různých společnostech se snažíme svým žákům poskytovat vynikající technické zázemí v rámci školy.

Snažíme se dál držet krok s vývojem a nyní pracujeme na plánu výstavby nové víceúčelové haly se zaměřením na strojírenské obory. Zde budou všechny stroje již propojeny s počítači. To umožní výuku robotiky, pneumatiky, hydrauliky. Nová hala bude akceptovat požadavky 21. století. Pořídili jsme i nové CNC stroje pro truhláře. Cílem je, aby naši žáci po absolvování studia uměli pracovat s moderními stroji, které se dnes ve výrobě skutečně používají.

Důležité jsou pro nás pedagogické zkušenosti, přístup k žákům a způsob výuky, ale také příprava žáků na soutěže odborných dovedností a jejich výsledky. Některé soutěže odborných dovedností dokonce pořádáme.

SOU Domažlice spolupracuje s německými školami, studenti jsou ve výuce cizího jazyka podporováni. Díky němčině se jim tak rozšiřuje možnost budoucího uplatnění nejen ve firmách na Domažlicku či Plzeňsku, ale také u našich západních sousedů.

Nabízíme čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou – otevřené v oborech Mechanik seřizovač, kosmetické služby a gastronomie. Tříleté střední vzdělání s výučním listem v oborech Obráběč kovů, Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje, Strojní mechanik (buď se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů nebo nástrojař), dále truhlář, kuchař-číšník a kadeřník. Absolventi těchto oborů pak ještě mohou navázat dvouletým oborem Podnikání, a to jak v denní, tak i dálkové formě studia.

Naši absolventi mohou také využít nabídku profesních a rekvalifikačních kurzů. Podrobné informace včetně videí a virtuální prohlídky školy najdete na webových stránkách www.soudom.cz v sekci Uchazeč.

První československý kosmonaut Vladimír Remek v SOU v Domažlicích
Den otevřených dveří ve Středním odborném učilišti v Domažlicích poctil svou návštěvou první československý kosmonaut Vladimír Remek se svojí manželkou Janou. Pane Remku, jaký pocit si odnášíte z návštěvy domažlického středního odborného učiliště?
Skvělé vybavení, nádherné moderní prostory a celá atmosféra, která tady panovala, mě utvrzovala v tom, že zde mají mladí lidé to nejlepší, aby z nich byli skvělí odborníci. Mě zajímala technika, technické obory, manželku zase kosmetika, kadeřnictví a podobně. Společný zájem jsme našli u oboru kuchař-číšník. Když jsem působil jako obchodní rada nebo velvyslanec, bylo součástí diplomatické práce, ať chcete nebo ne, pořádání recepcí, pracovních obědů, večeří v rámci nejrůznějších setkání. Proto nás zajímalo, jak se učni připravují na svoji profesi. Držím jim palce, aby se uplatnili doma i v zahraničí. Podmínky pro to mají vynikající. Mohou v rámci studia získat další odbornosti jako například barmanský kurz nebo kurz studené kuchyně. To, co jsem viděl na Dnu otevřených dveří a co vysoce oceňuji, že škola má přímou spolupráci s firmami z regionu i z bavorské strany. Mezinárodní výměna v dnešní době je velmi důležitá. Všude, kde jsem byl ve světě, právě toto propojení s firmami běžně funguje.

Budu se těšit na všechny zájemce o studium.
Mgr. Zdeňka Buršíková
ředitelka SOU Domažlice

www.soudom.cz