Kraj zahájil stavbu operačních sálů, chráněných únikových cest a trafostanice v Nemocnici Sokolov

Karlovarský kraj pokračuje ve zvelebování nemocnice v Sokolově. Pacientům chce v budoucnu nabídnout moderní operační sály vybavené technologiemi odpovídajícími požadavkům soudobé medicíny. Stávající sály v pavilonu B sloužily tři desítky let. Spolu s jejich přestavbou také dojde na dokončení chráněných únikových cest i na úpravu trafostanice. Kraj na akci vynaloží ze svého rozpočtu 154 miliony korun s DPH.

„Je pro nás samozřejmé, že nejen pacienti v Karlovarské krajské nemocnici, jejímž jediným akcionářem je Karlovarský kraj, ale i občané v pronajaté sokolovské nemocnici si zaslouží zdravotní péči na vysoké úrovni. Proto chceme postupně pokračovat v obnově budov a zařízení sokolovské nemocnice, stejně jako nemocnic v Karlových Varech a v Chebu. V Sokolově vznikne 6 nových operačních sálů, což zásadně změní podobu celého 4. nadzemního podlaží pavilonu, kde se vybuduje i střešní nástavba nové strojovny vzduchotechniky,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

 

Stavební akce provede v období od konce února 2019 do května 2020 společnost GEOSAN GROUP a.s., která zvítězila v zadávacím řízení. Zároveň s budováním sálů se změní technické řešení prostor tak, aby měly parametry požadované pro chráněné únikové cesty vedoucí k bočním schodištím a mimo interiér budovy. Změny se budou týkat také stávající trafostanice, kde dojde k celkové výměně technologie. Během provádění prací bude na místě k dispozici mobilní transformátor mimo trafostanici, aby byl plně zajištěný chod nemocnice.

 

„V našich nemocnicích se dlouhodobě zaměřujeme nejen na odborný rozvoj a zlepšování zdraví pacientů, ale také na kvalitu péče a spokojenost našich zaměstnanců. Vybudování nových operačních sálů umožní centralizovat operativu všech chirurgických oborů na jedno místo. Takové uspořádání zvýší komfort a pracovní prostředí pro lékaře a sestry, zvýší průchodnost operačních sálů pro pacienty a v neposlední řadě, špičkové vybavení sálů zvýší bezpečí tak náročného provozu. Jsme velmi rádi, že ve spolupráci s Karlovarským krajem můžeme tento projekt realizovat,“ uvedla ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

 

Karlovarský kraj v oblasti zdravotnictví pokračuje i v dalších velkých investičních akcích. „V současnosti dokončujeme první etapu přestavby porodnice v karlovarské nemocnici. Kompletně bychom měli být hotovi na podzim letošního roku, takže ještě letos uvítáme v nových prostorách maminky i jejich novorozené děti. Přestavba porodnice vyjde na 90, 7 milionu korun s DPH. V tomto roce končí ale i revitalizace Nemocnice Cheb za téměř půl miliardy korun. Naše zdravotnická zařízení tak budou moci nabídnout napříč krajem naprosto novou kvalitu péče,“ dodal náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

 

Vedení kraje ale opakovaně připomnělo, že nová oddělení by nemohla fungovat bez dostatku lékařů, sestřiček a dalších zdravotníků. „Proto jsme v květnu loňského roku spustili nový systém náborových příspěvků, které nesou první ovoce. Podařilo se nám díky nim získat 11 nových lékařů, 18 sester a 5 dalších zdravotnických pracovníků do nemocnic v Karlových Varech, v Chebu, v Sokolově a v Ostrově. A to i na taková oddělení, kde máme dlouhodobě personální nouzi, jako je interna, neurologie či onkologie. Navíc máme v této chvíli avizováno více než 50 nově nastupujících zdravotníků. Situace v našich nemocnicích se tak postupně stabilizuje a mě velmi těší hlavně to, že se přetíženým sestřičkám na řadě oddělení výrazně uleví. Pro vybraná oddělení budeme náborové příspěvky poskytovat i v budoucnu,“ řekl krajský radní Jan Bureš.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky