Premiéra: Škola základ života / 9.3.

Premiérav Karlovarském městském divadle. Činohra Karlovarského městského divadla a Západočeské divadlo v Chebu zvou na další premiéru společného projektu. Premiéra v Karlových Varech v sobotu 9. 3., veřejná generálka v pátek 8. 3.

Jaroslav Žák

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

 

Překvapivě muzikálová komedie o študácích, kantorech, rodičích, ideálech, disciplíně, biflování a nostalgických vzpomínkách. Muška jenom zlatá a básník ve formě trpaslíka, středověká příšera latina a nečesaní koňové, footballoví idioti a učení mloci – a hlavně splašené sardele, mistrovství světa v kopané a konference za dveřmi! Živě doprovázejí hráči karlovarského Big Bandu a hosté! Jedenáct písní a dva voicebandy!

 

Umělecký šéf a režisér Zdeněk Bartoš zvolil jako podklad páté spolupráce Činohry Karlovarského městského divadla a Západočeského divadla v Chebu komedii Škola základ života. Autor Jaroslav Žák, středoškolský profesor, napsal tuto hru podle vlastní „přírodopisné studie“ Študáci a kantoři pro slavného režiséra Emila Františka Buriana, který ji uvedl ve svém Déčku v srpnu 1937 (Škola se u něj hrála sto sedmdesátkrát!). Ještě před válkou byla látka zfilmována režisérem Martinem Fričem, film je dodnes v televizi uváděn – mimo jiné proto, že se honosí vynikajícím obsazením (hráli Jaroslav Marvan, Theodor Pištěk st., František Kreuzmann st., Ladislav Pešek, František Filipovský, Jaroslav Průcha, Josef Kemr a další). Vedle Cesty do hlubin študákovy duše z roku 1938 se Škola, i když s vážnějším motivem „soudu“ sextána Benetky, řadí mezi nejoblíbenější prvorepublikově idylické sondy do prostředí středoškolské mládeže. Vcelku pikantně působí, že při předválečném brněnském uvedení byl středoškolákům zakázán vstup na představení, nebo fakt, že když Jaroslav Žák na konci třicátých let uspořádal přednáškové turné Študáci na jevišti, v literatuře a ve skutečnosti, byl kritizován Ústředním spolkem československých profesorů pro snižování vážnosti profesorského stavu – a málem postaven před soud…

Oblibu komedie dokazují mnohá uvedení na českých jevištích – režisérka Hana Burešová se ke Škole vrátila dokonce čtyřikrát, nejslavnější je její inscenace z Divadla v Dlouhé; dále se komedie objevila v Plzni, Kladně, Příbrami, Ostravě, Jihlavě… Snad to způsobuje univerzálnost tématu (opravdovost a touha po životě studentstva versus zkostnatělost a pokrytectví profesorů) a všeobecná znalost a obliba školního prostředí. Příčinou ale může být i lehkost a vtip, které Žákově komedii v žádném případě nelze upřít, a hlášky, které zlidověly („Muška jenom zlatá!“, „To jste studenti? To jste barbaři!“, „Básník touží státi se trpaslíkem.“). Svou roli jistě sehrávají i často přidávaná hudební čísla – a také půvab retra, jež má na našich jevištích čím dál častěji své místo a zdá se, že si jej diváci s potěšením vychutnávají.

Nyní tedy přichází Škola základ života i na západ Čech – jako pátý koprodukční projekt „spojených divadel západočeských“. Režisérem je Zdeněk Bartoš, podepsaný také pod předchozími inscenacemi hudebně-dramatického žánru, jež bylo nutno přizpůsobit podmínkám karlovarského i chebského jeviště (Divotvorný hrnec, Adéla ještě nevečeřela, Boryš umí po skalinách). O hudební aranžmá a nastudování se postará Matěj Kroupa s pomocí korepetitorky Ireny Žídkové; hudební doprovod náročných pěveckých čísel obstará tentokrát karlovarský Big Band a hosté; choreografie se již tradičně ujímá Ivana Dukić. A ve scéně Jana Brejchy a kostýmech Andrey Králové se budou pohybovat herci karlovarští i chebští. Radek Bár, střídající se s Petrem Baťkem v roli češtináře Kolíska, Viktor Braunreiter jako němčinář a latinář Lejsal, Karel Beseda coby ředitel ústavu, Magdaléna Hniličková nebo Tereza Švecová jako aspirantka profesury Boženka Lachoutová, Pavel Marek coby nestor profesorského sboru, přírodovědec Gábrlík, Michal Švarc alternovaný Davidem Benešem v roli znalce studentské duše, angličtináře, franštináře a tělocvikáře Armanda Cafourka, Vladimíra Vítová a Radmila Urbanová jako profesorky historie či fyziky a chemie. Výkvět studentstva pak hrají Jan Hanny Firla (footballového idiota Holouse), Karolína Jägerová („Lotosový květ“ Martu Jánskou), Pavla Janiššová (správnou žábu Andulu Pařízkovou), Ondřej Král (švencíře a repetenta Ádu Čuřila), Petr Németh (správného kluka Jindru Benetku), Pavel Richta (šplhouna Krhounka) a Jiří Švec (estéta a básníka Boukala). Definitivního školníka Mlezivu hraje Jindřich Skopec, zemského inspektora a továrníka Krhounka představuje František Špaček.

A pozor – v naší muzikálové komedii se setkáte s jinými hudebními čísly než těmi, se kterými bývá Škola základ života obvykle spojována – a k tomu nekončíme vyloučením sextána Benetky jako ve filmu či v jiných divadlech: u nás se dozvíte, jak to se všemi študáky a kantory nakonec dopadlo!

 

Inscenační úprava: Zdeněk Bartoš a Petra Richter Kohutová, režie: Zdeněk Bartoš, dramaturgie: Petra Richter Kohutová, hudební aranžmá a nastudování: Matěj Kroupa, scéna: Jan Brejcha, kostýmy: Andrea Králová, choreografie: Ivana Dukić, korepetice: Irena Žídková. Účinkují: Radek Bár nebo Petr Batěk, Karel Beseda, Viktor Braunreiter, Jan Hanny Firla, Magdaléna Hniličková nebo Tereza Švecová, Karolína Jägerová, Pavla Janiššová, Ondřej Král, Pavel Marek, Petr Németh, Pavel Richta, Jindřich Skopec, František Špaček, Michal Švarc nebo David Beneš, Jiří Švec, Radmila Urbanová a Vladimíra Vítová. Veřejná generálka v Karlovarském městském divadle v pátek 8. 3. 2019 v 10 hod., premiéra v sobotu 9. 3. 2019 v 19.30 hod. Veřejná generálka v Západočeském divadle v Chebu v pátek 15. 3. 2019 v 11 hod., premiéra v sobotu 16. 3. 2019 v 19.00 hod.


Zdroj:

Kopál Jan

j.kopal@mmkv.cz