Hra o mobilní telefon

Pravidla ankety MAGAZÍN OKO – číslo vydání  IX/2023

.
1]

Hry se může zúčastnit každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem v ČR, která přijímá tyto podmínky. Mimo osob podílejících se na přípravě a obsahu vydání Magazínu OKO.

Z každého telefonního čísla, resp. každá osoba se může zúčastnit jen jednou. Účastník přijímá podmínky a souhlasí se zpracováním osobních údajů dle GDPR (údaje použijeme pouze pro vyhodnocení soutěže a poté budou do 60 dnů smazány, pokud nebude účastník souhlasit se zasíláním obchodního sdělení, pak bude kontakt uchován do doby odvolání souhlasu).

.

2]

Výhra:

Mobilní telefon MOTOROLA MOTO E30

MOTOROLA MOTO E30

 

3]

Anketní otázka: 

Kde jste nalezli vydání MAGAZÍNU OKO IX/2023?

.
4]

Pravidla hry:

Účastník odpoví na anketní otázku, uvede své příjmení a věk + tel. číslo.

Odpověď zašlete jedním z níže uvedených způsobů:

a) prostřednictvím online formuláře na www.oko24.cz/anketa-formular

b) jako SMS na tel. číslo 704 405 470 (cena SMS dle Vašeho tarifu)
SMS zasílejte ve tvaru:
OKO * Vaše příjmení * věk * Vaše telefonní číslo * město (kde jste nalezli tento magazín) * ulice (kde jste nalezli tento magazín) * přesné místo
nalezení OKA (např. schránka, stojan, pult v samoobsluze, nebo pokud čtete na internetu)

Příklad odpovědi:
OKO*NOVAK*45*777666555*PRIBRAM*JIZNI*POSTOVNI SCHRANKA

/ Nezasíláme potvrzující SMS. /

.

5]

Uzavření příjmu odpovědí: 21. 9. 2023

Odpovědi doručené po tomto datu nebudou zařazeny do slosování.

.
6]

Losování výherce:

Do slosování budou zařazeny pouze úplné odpovědi. Z těchto odpovědí bude vylosován jeden výherce a dva náhradníci.

.
7]

Čas losování výherce:

Po vyhodnocení odpovědí bude provedeno losování výherce. 

.
8]

Předání výhry:

V následující den po ukončení ankety bude jméno vylosovaného výherce uveřejněno na Instagramovém profilu OKO24 na adrese instagram.com/OKO24cz (na instagramu @OKO24cz).

Pokud nás nebude na Instagramu zveřejněný výherce do dvou dnů kontaktovat pro vyzvednutí výhry, budou za stejných podmínek vylosováni dva náhradníci.

DOPORUČENÍ: Dejte SLEDOVAT náš profil instagram.com/OKO24cz, aby Vám vyhodnocení soutěže neuteklo.

 

9]

Místo předání výhry:

Místo a čas předání výhry bude domluveno s výhercem telefonicky, nebo elektronicky přes instagramový nebo facebookový profil.

 

.
10]

MAGAZÍN OKO neručí za to, zda mu byla anketní odpověď doručena. Odpovědi v nesprávném tvaru, ze kterých nebude možné jednoznačně určit všechny požadované údaje, nebudou akceptovány. Účastníci ve hře dávají souhlas k využití poskytnutých údajů pro marketingové účely MAGAZÍNU OKO. MAGAZÍN OKO se zavazuje neposkytovat kontaktní údaje dalším subjektům. Výhra není vymahatelná.

.

Vydavatel : Ing. Petr Šmíd