Hejtman udělil čestnou plaketu členům Spolku Karla Klostermanna

Šesti členům Spolku Karla Klostermanna v pondělí 17. září 2018 předal hejtman Josef Bernard čestné plakety. Spolek letos slaví dvacet let od zahájení své činnosti. Při této příležitosti hejtman poprvé také předal novou Plaketu hejtmana Plzeňského kraje z dílny šperkaře Petra Vogela.

Slavnostní předání plaket se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje za přítomnosti velkého počtu příznivců spolku z bavorské strany. Plakety převzali: Hans Göttler, Alfons Maurer, Ossi Heindl, manželé Stegerovi a Václav Sklenář.

Uvedeným byla předána plaketa, kterou pro Plzeňský kraj vytvořil Petr Vogel, vedoucí ateliéru Design kovu a šperku na FDULS (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara). Plaketa má průměr 60 mm a je vyrobena z tombaku. Do povrchu plakety jsou vyražena jména 22 významných osobností Plzeňského kraje, včetně jména Karla Klostermanna. Uprostřed plakety je citát A. Einsteina: „Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“

 

Medailonky oceněných

Dr. Hans Göttler (Kirchham)

Prezident bavorské sekce Spolku Karla Klostermanna, akademický ředitel Univerzity v Passau. Zastupuje Sdružení Karel Klostermann v Bavorsku a v České republice.

 

Dr. Alfons Maurer (Grafenau)

  1. předseda Spolku Karla Klostermanna

Zakládající člen – navazuje kontakty s EUREGIO, s úřady a různými organizacemi stejně jako s nakladateli při vydávání knih, které byly přeloženy do německého jazyka. Zajišťuje organizaci a přípravu zasedání představenstva a členských shromáždění a podniká soukromé studijní cesty na Šumavu.

 

Ossi Heindl (Zwiesel)

Kulturwart (kulturní správce) Spolku Karla Klostermanna.

Zakládající člen – je vydavatelem prvního vydání knihy Karla Klostermanna „Ze světa lesních samot“, v překladu neteře Karla Klostermanna, Anny Jelinek. Ve své funkci kulturního správce se zabývá zvláště osobou básníka Šumavy Karla Klostermanna, píše o něm články a recenze Klostermannových kniháh, přeložených do němčiny.

 

Willi Steger (Riedlhütte)

  1. Předseda Spolku Karla Klostermanna.

Zakládající člen – iniciátor myšlenky k založení přeshraničního Sdružení Karel Klostermann před 20 lety. Je takovým motorem sdružení, pečuje o kontakty s českou sekcí SKK, podává návrhy na akce, jako např. knižní představení nebo výstavy. Je iniciátorem a organizátorem stavby pomníku Karla Klostermanna na Zlaté stezce v St. Oswaldu. Aktivně spolupracuje v Klostermannově expozici na Březníku a organizuje a připravuje zájezdy na Šumavu.

 

Christa Steger (Riedlhütte)

Zapisovatelka a jednatelka Spolku Karla Klostermanna. Zakládající členka – vyřizuje písemnosti sdružení, vede seznam členů a e-mailový registr, organizuje a připravuje všechny akce a zajišťuje veškerou tiskovou práci.  Každoročně sestavuje a vydává výroční zprávu a zastává funkci průvodce při zájezdech sdružení. Kromě toho zajišťuje organizaci obou jednodenních akcí, a to „Literárního sympozia“, kdy se čtou a představují knihy z díla Karla Klostermanna a každoroční pouť k Hauswaldské kapli v Srní (Rehberg).

 

 

Václav Sklenář (Srní) – předseda české sekce sdružení „Karel Klostermann – spisovatel Šumavy“

V roce 1998 Václav Sklenář pozval starostu bavorského St. Oswaldu-Riedlhütte a jeho paní spolu s Willim und Christou Steger na módní přehlídku do hotelu Srní. Na této akci se zrodilo přeshraniční sdružení Karel Klostermann. Václav Sklenář, někdejší ředitel hotelů Srní a Šumava, se stal prvním předsedou české sekce občanského sdružení. V roce 2009 Sklenář odešel do důchodu a mohl se o to více věnovat práci ve sdružení, jehož je zakládajícím členem a kde odvedl spoustu vynikající práce.

 


Zdroj:

Mgr. Alena Marešová

tisková mluvčí

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

 

Odd. mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu

Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: 377 195 655

mobil: 777 353 654
e-mail: alena.maresova@plzensky-kraj.cz
http://www.plzensky-kraj.cz