Zástupci kraje s Paktem zaměstnanosti PK navštívili výrobce brýlových čoček

K výrobci brýlových čoček firmě Rodenstock ČR s.r.o. sídlící v Klatovech vedly další kroky hejtmana Rudolfa Špotáka a Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje, aby načerpali informace z výrobního prostředí a oblasti pracovních sil, které budou sloužit Regionální rozvojové agentuře PK (RRA PK) při tvorbě Strategie rozvoje lidského kapitálu v Plzeňském kraji. Rodenstock ČR s.r.o. se dnes, 9. dubna 2024, stal zároveň novým v pořadí již 150 partnerem Paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje.

Prohlídky firmy, jednání s jeho jednateli a slavnostního podpisu smlouvy o partnerství s Paktem zaměstnanosti PK, se společně s hejtmanem zúčastnil i náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Petr Vanka, ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce v Plzni Pavla Janovská, ředitel RRA PK Filip Uhlík, krajský manažer pro RIS3 strategii a zástupce ZČU Milan Edl a Martina Bydžovská, konzultantka Paktu zaměstnanosti.

Jsme velmi rádi, že dnes uzavíráme partnerství s firmou Rodenstock ČR s.r.o., společností, která se může pochlubit řadou významných inovací a špičkových technologií. Bude důležitým partnerem pro rozvoj spolupráce se školami, při nastavování nástrojů pro zvyšování digitálních kompetencí zaměstnanců a při realizaci dalších projektů Paktu zaměstnanosti,“ uvedla k podpisu smlouvy  konzultantka Paktu zaměstnanosti PK Martina Bydžovská.

„Je to jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v okrese Klatovy, špičková technologická firma, která se soustředí na moderní výrobu a technologie. Takovou firmu tady potřebujeme pro budoucí prosperitu kraje,“ zdůraznil ředitel RRA PK Filip Uhlík a dodal: „Působí tu již skoro 30 let a má ohromné zkušenosti nejenom z oblasti zaměstnávání lidí, ale i v oblasti péče o zaměstnance, ve spolupráci se středními a vysokými školami a my takovéto zkušenosti potřebujeme pro tvorbu strategie naprosto nutně.“

Společnost Rodenstock, zabývající se lékařskou technikou, je významným výrobcem brýlových čoček a může  se pochlubit řadou převratných inovací i špičkových technologií. Je zaměřena na výrobu nové generace individuálních brýlových čoček s filozofií B.I.G. VISION® FOR ALL. Byla založena v roce 1877, sídlí v Mnichově v Německu. Po celém světě provozuje 9 výrobních závodů a zaměstnává přibližně 5 000 lidí.

Její závod v Klatovech je největším výrobním závodem v Evropě. Zároveň patří k nejmodernějším v rámci skupiny. Zaměstnáno je tu podle vyjádření jednatele odpovědného za provoz firmy Karla Hithy celkem 900 pracovníků, z toho cca 700 přímo ve výrobě a 200 v oblasti administrativy. „Ročně tu vyrobíme  sedm milionů brýlových čoček, všechno jako individuální zakázky,“ vyčíslil Karel Hitha.

Zaměstnanci zde pracují ve třísměnném provozu sedm dní v týdnu a největší přidanou hodnotou je podle jednatelů jejich flexibilita, která umožňuje být firmě na špici v rámci oborové skupiny. „Jdeme cestou flexibility a automatizace. To nám umožňuje reagovat na potřeby zákazníků. Umožňují nám to různé směnové modely, které tu na rozdíl Německa máme,“ prozradil jedno z tajemství úspěchu společnosti Václav Nováček, jednatel mající pro administrativu, finance a  země východní Evropy. Za poslední roky tak ve firmě došlo k výraznému posunu podílu manuální práce k pozicím s vyšší a vysokou kvalifikací, tj. k profesím jako jsou procesní technici, inženýři a velmi kvalifikovaní specialisté údržby.

V této souvislosti ředitelka Krajské pobočky Úřadu Práce v Plzni Pavla Janovská představila projekt Digi pro firmy z Národního plánu obnovy MPSV. „Lze z něho firmě financovat vzdělávání buď v oboru IT anebo v oboru, který rozvíjí průmysl 4.0. Jsou tam nastavené jednotkové ceny pro placení vzdělávání a také náhradu mzdy. Je to všechno jednoduché, podání je pouze elektronicky, nic nemusí být papírově. Firma nemusí dělat žádná výběrová řízení, protože vše je řešeno jednotkovými cenami,“ uvedla s upřesněním, že v programu jsou pro žadatele/firmy k dispozici 2 miliardy korun.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová
www.plzensky-kraj.cz