Nová stálá expozice děl ze sbírek galerie – SEDM DEKÁD Galerie umění Karlovy Vary (1953 – 2023)

Před sedmdesáti lety, 22. listopadu 1953, byla v prvním patře rozlehlé budovy na karlovarské Goethově stezce otevřena první stálá expozice českého výtvarného umění a tím začala sedmdesátiletá epocha galerie jako specializovaného muzea výtvarného umění. Pod názvem Krajská galerie v Karlových Varech vznikla ovšem už k 1. lednu 1953 usnesením Krajského národního výboru z května předchozího roku, čímž se přidala k sedmi již existujícím obdobně zaměřeným sbírkotvorným institucím v Čechách a na Moravě.


V první výstavní dekádě galerie převažovala jména klasiků české výtvarné kultury a podoba prezentací byla zatížena nelehkou atmosférou ideových a společenských souvislostí. Mírné ideologické uvolnění tehdejšího Československa se projevilo až počátkem šedesátých let, kdy ve výstavním programu doplnily české klasiky výstavy současných i mladých autorů. Třetí výstavní dekádu galerie zásadně poznamenala tzv. normalizace společnosti, pod jejíž tíhou degradoval svobodně se rozvíjející kulturní život na platformu povinných výstav s ideologickým podbarvením či s mírovou rétorikou. Obdobně se profilovala výstavní dramaturgie galerie i v osmdesátých létech, přesto se podařilo realizovat několik významných a ojedinělých projektů.


Zásadní obrat nastal po listopadu 1989 v celé společnosti a také výstavní program karlovarské galerie začal intenzivně dohánět to, co se dosud nemohlo představit. Během páté dekády splatila galerie výstavní i akviziční dluh vůči skutečným protagonistům progresivní české kultury. Galerijní činnost však výrazně ovlivnily složité peripetie v ekonomické situaci instituce i hledání nové orientace a vůbec smyslu existence muzea specializovaného na výtvarné umění. To se částečně podařilo vyřešit až v průběhu šestého desetiletí. Během poslední sedmé dekády se galerie prezentovala bohatě strukturovanou dramaturgií výstav, jejíž rozmanitost je záměrná. Odborný tým galerie vychází totiž z přesvědčení, že regionální galerie se nemá profilovat jedním vymezeným směrem, ale má za úkol vyhledávat kvalitu v širokém okruhu uměleckých projevů. Realizované výstavy jsou totiž základem akviziční činnosti a z takto vzniklých sbírek je vytvořena i nová expozice. Jak kvalitní umění se dařilo získávat předchozím generacím i současným galerijním odborníkům, podává zprávu i nově otevíraná výstava. Za pořadatele si dovolím věřit, že svědectví o bohatých sbírkách je přesvědčivé a bude přitažlivé pro široký okruh uměnímilovných zájemců. Výstavní projekt byl finančně podpořen Karlovarským krajem a koná se pod záštitou Mgr. Martina Baxy, ministra kultury ČR a Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje.


Zdroj:

Veronika Kyselková

Interaktivní galerie Becherova vila

www.galeriekvary.cz