Předkupní právo

Dobrý den, z katastru nemovitostí nám přišlo vyrozumění, že obec podala návrh na zřízení předkupního práva k jednomu našemu pozemku a odůvodňuje to nějakým veřejným zájmem a vydaným územním plánem. My ale o ničem nevíme a předkupní právo nechceme. Můžeme se proti tomu nějak bránit?

ilustrační foto

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon (SZ)) skutečně umožňuje obcím v rámci územního plánování takto postupovat, tj. i omezit práva vlastníků pozemků, jichž se plánovaný záměr dotýká. Nicméně i zde samozřejmě platí, že přijetí takového záměru nesmí vést k neodůvodnitelné ingerenci do stávajících práv vlastníků dotčených nemovitostí. Pakliže máte zato, že taková situace nastala, je možné proti takovému opatření uplatnit v určené lhůtě námitky. Protože se taková opatření ale zpravidla týkají většího množství účastníků, může je obec uveřejnit toliko na úřední desce a je pochopitelné, že ne každý občan obce úřední desku obce pravidelně sleduje tak, aby se o připravovaném záměru včas dozvěděl.
Pak nezbývá než takové opatření napadnout u soudu žalobou, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy návrhem napadené opatření obecné povahy nabylo účinnosti. I po marném uplynutí této lhůty je možné navrhovat zrušení územního plánu, ale tento návrh může být jen součástí žaloby proti územnímu rozhodnutí, kterým již dochází k realizaci územního plánu.
V každém případě doporučuji raději vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz