Díky spolupráci kraje a ŘSD ČR se zkrátí rekonstrukce mostu u Cihelen

Reklama

Doba rekonstrukce mostu u Cihelen na silnici I. třídy I/20 směrem na Bečov se podstatně zkrátí. Stane se tak díky domu, že došlo k dohodě mezi Karlovarským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které stavbu řídí, o možnosti využít souběžnou krajskou komunikaci jako objízdnou trasu. Úplná uzavírka mostu tedy nebude trvat 7 měsíců, ale bude o 1, 5 měsíce kratší.

„Původně se měl most opravovat za částečné uzavírky a silniční provoz by řídil semafor. Řidiči by museli počítat s čekáním na místě a stavba by se protáhla na více než půl roku. Proto jsme se domluvili se zástupci Ředitelství silnic a dálnic v Karlových Varech, že kraj umožní využívání souběžné komunikace jako objízdné trasy, aby se most mohl zcela uzavřít a veškeré práce by se tak zkrátily na 5 a půl měsíce. Objízdná trasa navíc vede skutečně přímo podél  I/20, řidiči se tedy nemusejí obávat zbytečných kilometrů navíc,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Martin Hurajčík.

 

Stavebníci v současnosti provádějí odstranění nosné konstrukce mostu, ve spodní části budou vybetonovány nové železobetonové úložné prahy. Vznikne nový povrch vozovky a most bude osazen svodidly. Stavba začala v polovině dubna a potrvá do 30. září letošního roku.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

Krajský úřad Karlovarského kraje
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama