Výstava Energie a civilizace Karlovy Vary

ENERGIE A CIVILIZACE v Karlových Varech – unikátní aktuální exteriérová výstava, která ukazuje závislost našeho blahobytu a míru bezpečnosti na zdrojích energie. Od 4. května v noci nasvícená a volně přístupná na náplavce u hotelu Thermal.

Udržitelná budoucnost – aktuální téma, na které navazuje již druhá unikátní výstava z produkce společnosti Medialogue s názvem ENERGIE A CIVILIZACE, bude k vidění v květnu v Karlových Varech. Expozice řeší prostřednictvím čtyřiceti témat způsoby využívání energie v historických, společenských, politických a technických souvislostech a nastiňuje jejich možné dopady na naši i budoucí generace. V noci solárně nasvícené panely s fotografiemi a texty nabízejí úvahy a propojení s událostmi napříč časem a jejich dopadem do budoucna. Výstava bude zahájena na náplavce u hotelu Thermal v Karlových Varech 4. května. K vidění bude do 25. května 2022. Výstavu veřejnosti představí její autoři – 10. května v 18.00 hodin v Červeném salonku proběhnou hned dvě přednášky: ENERGIE JAKO STRATEGIE, NÁSTROJ I HROZBA (prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.) a VODNÍ SÍLA (RNDr. Petr Kubala). Vstup na přednášky je zdarma.

výstava Energie a civilizace – 5.5.2021 – Kampa, Praha
foto Michal Novotný

 

Výstava „Energie a civilizace“, která volně navazuje na expozici „Voda a civilizace“ nechává každého diváka zamyslet se nad tím, jak energii využíváme a jak mohou naše chování a postoje ovlivnit naši svobodu, budoucnost i prosperitu. Podle spoluautora a kurátora výstavy Miroslava Bárty lidstvo dosáhlo díky objevování stále nových zdrojů energie dnešní technologické úrovně, která je klíčová i pro zajištění národní bezpečnosti. Dnes můžeme vidět s veškerou naléhavostí, že otázka zajištění energie a zdrojů byla, je a vždy bude jedním ze základních a výsostně strategických aspektů fungování jakékoli lidské společnosti nebo civilizace. Maximálně možná soběstačnost a dostatek zdrojů jsou limitujícím faktorem vývoje, životní úrovně i svobody každé společnosti. Dnes je tato otázka ještě zásadnější, a to tím spíš, že se kontrola zdrojů stává strategickou otázkou a může významně narušit geopolitický poměr sil. Otázka zajištění objektivně levných zdrojů energie je pro naši budoucnost naprosto zásadní a tato výstava na to jasně poukázala již při svém vzniku v roce 2020,“ říká prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., archeolog a egyptolog.

Záštitu výstavě poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. „Ve čtvrtek 24. února jsme se probudili do noční můry. Rusko vyhlásilo válku demokratickému světu. Aby se tato noční můra neopakovala, musíme minimalizovat naší energetickou závislost na Rusku a kompletně změnit naše přemýšlení o energetice. Výstava Energie a civilizace nám může ukázat cestu,“ říká Ing. Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR.

výstava Energie a civilizace – 5.5.2021 – Kampa, Praha
foto Michal Novotný

 

Energie a civilizace v Karlových Varech na poutavých snímcích českých i zahraničních autorů, včetně fotografií přímo z města a jeho okolí

Karlovarský kraj odstartoval projekt Chytrá krajina 2030+, který si klade za cíl zvýšit kvalitu životního prostředí. Přinese také digitalizaci území. Rozsáhlou rekonstrukcí prochází také hotel Thermal v Karlových Varech, který díky novým úsporným opatřením sníží své energetické výdaje ročně ve výši až 50 % původních nákladů. Ve městě také 4 roky působí příspěvková organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary, která řeší životní prostředí a budoucí vize města. „Energie je v dnešní civilizaci všudypřítomná, není to ale jen teplo, světlo a práce. Spoléháme se na ni také ve vzájemné komunikaci, v případě výpadku nastává také informační vakuum – závisí na ní telefony, přijímače, datové sítě. Naše město si uvědomuje nutnost účelně s ní nakládat – mezi prvními jsme začali využívat LED zdroje pro veřejné osvětlení, upravujeme naše budovy na úsporné, snažíme se rozvíjet systém centrálního vytápění. To, že je to nutnost i ekonomická, dokazuje mimo jiné vývoj cen na trhu energií,“ říká Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, primátorka statutárního města Karlovy Vary.

Výstavu doprovodí také dvě veřejné přednášky spoluautorů výstavy 10. května v hotelu Thermal. S tématem ENERGIE JAKO STRATEGIE, NÁSTROJ I HROZBA vystoupí prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., a s přednáškou pod názvem VODNÍ SÍLA předseda Svazu vodního hospodářství RNDr. Petr Kubala.

 

 

Mezi zajímavosti expozice patří například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého 2 miliardy let v lokalitě Oklo v Africe.

Výstava ukáže typy energií na přehledných schématech a fotografiích od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Divák si prohlédne panely věnované geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Expozice se dotýká i tak aktuálních témat, jako jsou jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledky těžby, jako je devastace přírody a významných ekosystémů. Upozorňuje na nově nastupující zdroje „zelené“ energie, nebo fenomén, kterým je skutečnost, že naše civilizace je vůbec první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu, na což naléhavě upozorňuje Miroslav Bárta.

„Výstava Energie a civilizace je v pořadí již druhá, která se týká udržitelné budoucnosti nás všech. Těmito tématy se dlouhodobě zabývám, protože je potřeba lidem neustále připomínat, že odpovědnost za naši budoucnost je záležitostí každého z nás. A dělá mi radost, že mnoho lidí i díky těmto výstavám uvažuje o naší společné budoucnosti s větší zodpovědností,“ uzavírá MgA. Olga Menzelová, producentka výstavy.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Boukalová

PR a komunikace

www.kamkv.cz