Zástupci kraje v tomto týdnu mířili do obcí v Poohří

Doupovské Hradiště a Vojkovice se staly cílem hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka na jejich pracovních cestách do obcí v regionu, během nichž se starosty a často i zastupiteli řeší aktuální problémy v území.

Starostka Jarmila Bošková informovala zástupce kraje o tom, že obec připravuje projektovou dokumentaci k územnímu řízení ohledně záměru vybudování krematoria a pietního parku v místní části Činov. Projektová dokumentace bude hotova do konce dubna. Zároveň s tím se zpracovává nový územní plán, který by měl být schválen na jaře příštího roku. „Nové krematorium a pietní park by měly sloužit celému regionu, proto má projekt finanční podporu kraje,“ potvrdil hejtman Petr Kulhánek. Řeč byla také o hospodaření v lesích, jež má v oblasti na starosti státní podnik Vojenské lesy a statky ČR. Jedná se o tzv. lesy zvláštního určení, a to i mimo vojenský prostor v katastru Doupovského Hradiště, protože právě v těchto místech vyvěrají minerální prameny.

Doupovské Hradiště dostátá každoročně finanční příspěvek z provozu skládky v Činově. Podle starostky většinu financí investuje do rozvoje jednotlivých částí obce. Zástupcům kraje Jarmila Bošková ukázala nově rekonstruovanou náves a domy v místní části Dolní Lomnice a svatoborský kostel Nanebevzetí Panny Marie, na jehož obnovu obec čerpá finance z programu ministerstva kultury.

Ve Vojkovicích trápí místní obyvatele skalní masív téměř ve středu obce, ze kterého se mohou uvolňovat části kamení a ohrožovat domy poblíž svahu. „Na místě jsme se byli podívat, skálu ohraničují mohutné dřevěné zábrany, ale stále hrozí riziko sesuvu a pádu kamení. Pan starosta Luboš Garaj nám vysvětlil, že podnik Vojenské lesy a statky má plán na postupnou sanaci masivu, ale práce by bylo třeba urychlit,“ upřesnil hejtman. Starosta seznámil také zástupce kraje s výhradami k nynějšímu nastavení pravidel týkajících se poplatků za svoz odpadu. „Obec si může vybrat, jestli poplatek za komunální odpad stanoví paušálně za osobu v rámci obecního systému odpadového hospodářství, nebo jde o poplatek za samotné odkládání komunálního odpadu, kdy je dán minimální objem odpadové nádoby. Dříve občané zaplatili za odpad dopředu, nyní zpětně, což může vést k problémům v úhradách a k následnému vymáhání dlužných částek,“ popsal krajský radní Vít Hromádko.

Dalším tématem se stala refundace nákladů, které vynaložila místní jednotka dobrovolných hasičů na zajištění pomoci v období uprchlické krize. Hasiči z Vojkovic se totiž mimo jiné podílejí na zabezpečení chodu krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Nejsou si však jisti, zda jim dosud platné podmínky dotačního programu, ze kterého by jim měly být zaplaceny výdaje spojené s touto činností, umožní finance čerpat. „Rozhodně ověřím, jak jsou pravidla dotací nastavena, protože náklady spojené s pomocí jednotek dobrovolných hasičů během uprchlické vlny musí být uhrazeny všem bez rozdílu kategorie, do níž konkrétní jednotka patří,“ zdůraznil hejtman.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz