Městská policie v Plzni slaví 30 let

Městská policie Plzeň slaví v letošním roce 30 let od obnovení své činnosti v západočeské metropoli. K tomuto významnému výročí připravila výstavu, která nese název „30 let Městské policie Plzeň“. V Mázhausu plzeňské radnice se ve středu 6. dubna oficiálně otevřela veřejnosti. Záštitu nad výstavou převzal primátor města Plzně Mgr. Pavel Šindelář.  Součástí vernisáže bylo i slavnostní předání nového speciálního vozidla určeného pro odchyt zvířat.

V úvodu primátor města Plzně Mgr. Pavel Šindelář předal veliteli Městské policie Plzeň Ing. Petru Vlkovi nové speciálně upravené vozidlo pro odchyt zvířat. V pořadí jde již o páté vozidlo, které budou strážníci odchytové skupiny za víc jak šestnáct let působení odchytové služby využívat. Služba odchytu zvířat je poskytována nepřetržitě 24 hodin, kromě území města Plzně ji strážníci poskytují ještě v dalších šesti okolních obcích. “Pořízení nového automobilu bylo nutné vzhledem k opotřebení, jelikož za dobu čtyři let se v něm mělo možno svézt bezmála   2700 zvířat. Vestavbu vozu si strážníci navrhli ve spolupráci  s odborníky tak, aby plně odpovídala požadavkům praxe“, uvedl velitel městské policie.

Po slavnostním převzetí vozidla se všichni hosté společně přesunuli do Mázhausu radnice, kde se uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy věnované 30. výročí obnovení činnosti Městské policie v Plzni. Vystavené fotografie jsou malým pohledem do historie i současnosti městské policie. Doplňují je stejnokroje strážníků, které připomínají veřejnosti, v jaké podobě může strážníka potkat dnes na ulici.

„Městská policie hrála vždy velmi významnou úlohu v organizaci a fungování města, ustanovena byla mnohem dříve než policie státní. Přestože byly v minulosti kompetence obou subjektů striktně rozdělovány a například činnost obecní policie byla v roce 1918 dokonce zakázána, dnes jsou státní policisté a městští strážníci partneři a úzce vzájemně spolupracují. Jejich společným cílem je bezpečnost Plzeňanů, ochrana jejich zdraví a majetku. Což je i jedna z mých priorit ve funkci primátora města Plzně,“ uvedl Pavel Šindelář.

„Plzeň obnovila činnost městské policie v roce 1992. Už dávno se strážníci zbavili nálepky, že nasazují pouze botičky a vybírají pokuty. Dnešní městská policie plní mnoho jiných úkolů. Primárně dohlíží na veřejný pořádek v ulicích a dodržování pravidel občanského soužití, zaměřuje se i na preventivní akce, kontrolu osob bez domova, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, přispívá k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Práce strážníků je stále lepší a efektivnější, přispívá k tomu i řada přijatých dokumentů, například poslední koncepce na období 2021 až 2024 z června loňského roku,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Část expozice se zaměřuje na výzbroj plzeňské městské stráže, která ve městě Plzni působila do roku 1920 a na jejíž tradici novodobá městská policie v roce 1992 navázala. Zvláštní poděkování patří Západočeskému muzeu, které exponáty pro účely výstavy zapůjčilo.

Plzeňská městská policie začínala s pouhými 25 strážníky a dnes čítá bezmála 300 zaměstnanců.

Výstavu věnovanou historii i současnosti plzeňské městské policie mohou zájemci navštívit v Mázhausu plzeňské radnice až 26. dubna 2022.


Zdroj:

Jana Pužmanová

Tisková mluvčí Městské policie Plzeň

www.mpplzen.cz