SOU elektrotechnické Plzeň – škola komplexního typu

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 – stručné představení školy…

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň představuje školu komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou středního vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, instalace, informační a automatizační techniku. Škola je Centrem pro další vzdělávání v elektrotechnice. Škola zajišťuje žákům ucelený sociální program, ubytování s kompletním stravováním výběrem ze dvou hlavních jídel.

Škola vznikla 1. 7. 1999 sloučením dvou učilišť – SOU energetického a SOU č. 4 v Plzni. Absolventi se uplatňují v elektrotechnických a ICT profesích. Škola nabízí celkem 10 oborů vzdělávání výhradně v oblasti elektra.

Škola má předchůdce, kteří byli spjati vždy s českou energetikou. I současné vedení školy usiluje o zachování trendu zůstat věrni elektrotechnice, energetice, elektronice, automatizaci, ICT technologiím chytrým řešením (CHYTRÁ DOMÁCNOST, SMART CITY, IoT atd.) Důraz klade na využívání nejmodernějších poznatků z pohledu požadavků PRŮMYSLU 4.0.

Škola nabízí vzdělání ve 4 studijních oborech s různým zaměřením, dále ve 3 učebních oborech, v denním nástavbovém studiu, ve 2 zaměřeních dálkového nástavbového studia a rekvalifikačním studiu. Škola má v současnosti více jak 800 žáků.

Jaké obory ve svém vzdělávacím programu škola nabízí?  Na to jsme se zeptali ředitele školy, Ing. Jaroslava Černého.

Škola nabízí 4 studijní obory – Telekomunikace, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Informační technologie, Mechanik elektrotechnik. Obory jsou určeny ke studiu spíše pro chlapce, ale obor Informační technologie se zaměřením na aplikační software v administrativě je vhodný i pro děvčata. V současnosti se zvyšuje poptávka po graficích s technickým cítěním. Je to dáno dobou – grafická studia potřebují absolventy, kteří zvládnou rychlou „technickou“ grafiku určenou právě technice. Další obory, které rozhodně stojí za zmínku, jsou obory Mechanik  a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. U těchto zaměření mají možnost naši žáci v „Pokusném ověřování stupňovitého modelu vzdělávání umožňujícího dosažení stupně středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“ získat ve 3. ročníku výuční list a ve 4. ročníku maturitu. Odezvy z řad zaměstnavatelů jsou kladné a vítají tento model vzdělávání.

U 3 učebních oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář, Elektrikář – silnoproud je těžké některý z nich preferovat. Díky tomu, že žáci mají týden teoretické vyučování a týden odborný výcvik, mají možnost v našich dílnách odborného výcviku získat velice slušné základy řemesla a nadstandard ve výuce. Dílny odborného výcviku jsme vybavili a vybavujeme moderní technikou s důrazem na montáže složitých celků, automatizaci, elektropneumatiku, chytrá řešení, klasické elektromontážní práce, montáže prvků inteligentních instalací. Jenom do odborného vybavení dílen jsme v uplynulých čtyřech letech investovali více jak 30 milionů korun, které jsme získali z projektů  ROP-Jihozápad a různých dotačních programů a nadací.

Jaká je spolupráce s firmami?

Požadavky firem na naše absolventy byly, jsou a budou pro nás vždy prioritní. Pokud firmy mají zájem o naše žáky, znamená to, že svoji práci děláme dobře. Nabízíme žákům ucelený široký odborný vzdělávací program – počínaje klasickými instalacemi, klasickou elektronikou až po sofistikovaná modulová zapojení v oblasti průmyslových instalací, elektropneumatických a hydraulických systémů, průmyslové automatizace, složitých zabezpečovacích a kamerových systémů, inteligentních instalací, optických sítí, datových sítí s periférii, ICT a tak bych mohl pokračovat dále. Stav je takový, že více jak v padesáti firmách se zdokonaluje zhruba 120 žáků a požadavky na počty žáků neustále narůstají. To Vám potvrdí i můj zástupce pro odborný výcvik, pan Bohumír Sobotka. Jsem rád, že firmy ji již vybírají své budoucí zaměstnance z našich školních lavic a my máme velmi konkrétní a jasnou zpětnou vazbu od zaměstnavatelů co se týče požadavků na odbornost žáků. Potřeby firem rozhodně nebereme na lehkou váhu – jejich názory a potřeby se promítají zejména do oblasti odborného výcviku. Jsou firmy, které si berou na odborný výcvik 2 kluky, ale jsou i takové, které si vezmou skupinu 9 žáků.

Není vzácností, spíše již pravidlem, že se spolupodílíme na tvorbě stipendijních programů. Zkrátka – firmy si plně uvědomují, že brzy přijde doba, kdy odejde na zasloužený odpočinek  obrovské množství kvalitních pracovníků v elektrotechnice a bude nutné je nahradit mladšími.

Na závěr pane řediteli otázka: proč to vlastně všechno se svými spolupracovníky děláte?

Denně slyšíme ve všech sdělovacích prostředcích stesky na to, že nejsou techničtí pracovníci. Není týden, aby mi nevolali personalisté z firem, že by si vzali v rámci odborného výcviku do firmy žáka s výhledem možného budoucího zaměstnání. Při současném pojetí vzdělávání, kdy žák opouštějící systém základního vzdělávání může na jakoukoliv školu s velkou jistotou, že bude přijat, není divu, že nám děti utíkají do humanitních oborů. Na druhou stranu, proč by měli jít do náročného technického oboru, kde je třeba matematiky, fyziky a navíc odborného cizího technického jazyka? Matematika a fyzika se staly celkem dobrým strašákem na základních školách a často je to z důvodu, že děti nechápou praktickou aplikaci počtů, matematiky a fyziky.

Reálná, a i relativně rychlá pomoc tkví v soustavné kooperaci mezi firmami a školami. Firmy musí umět jasně vyspecifikovat požadavky na absolventy, musí velmi účinně spolupracovat na propagaci a dát jasný signál žákům a jejich rodičům, že technické vzdělávání je to pravé. Svoji roli zde musí sehrát Hospodářské komory. Komory společně se zaměstnavateli musí dát společnosti nepřehlédnutelný signál, že Česká republika se hrdě hlásila vždy k průmyslu, technice a tady je budoucnost a uplatnitelnost žáků technických oborů.

Ještě mi dovolte pozvat čtenáře na Dny otevřených dveří školy.

pátek 8. 11. 2019 od 13.00 – 17.00 h
pátek 6. 12. 2019 od 13.00 – 17.00 h
sobota 7. 12. 2019 od 9.00 – 12.00 h
pátek 31. 1. 2020 od 9.00 – 14.00 h

Kontakt:

tel.: 377 308 103

email: weiszova@souepl.cz, soue@souepl.cz

web: www.souepl.cz