Společné prohlášení ministra zahraničních věcí ČR a ministryně sociálních věcí a sociální soudružnosti Saska Petry Köppingové

Jako osoby odpovědné za přeshraniční koordinaci opatření pro boj s šířením infekce koronaviru podtrhujeme zájem chránit české a saské občany před následky šíření choroby covid, ale zároveň i zájem na co nejmenším dopadu na přeshraniční spolupráci a životy našich občanů v pohraničí.

Opatření omezující přeshraniční pohyb považujeme za nutnou daň v boji proti nemoci. Nové pravidlo testování přeshraničních pracovníků minimálně dvakrát týdně, které začne platit od 11. ledna 2021, má za cíl chránit občany. Česko a Sasko bojují proti koronaviru společně.

V této souvislosti bychom rádi poděkovali pendlerům a jejich zaměstnavatelům za porozumění v této nelehké situaci.

Veškerá opatření budeme udržovat jen po dobu nezbytnou pro ochranu našich občanů. Jakmile pandemická situace dovolí, uvolníme je. Jednotlivé kroky budeme mezi sebou nadále koordinovat.