Výročí připomenou výstavy, koncert nebo cesta vlakem

Plzeňský kraj připravil při příležitosti 30 let od listopadu 1989 řadu akcí, z nichž některé už letos proběhly, ale ty hlavní začínají v říjnu a pokračují kontinuálně až do konce letošního roku. Nejedná se totiž jen o akce připomínající listopadovou revoluci roku 1989 v tehdejším Československu, ale vzpomeneme též na pád tzv. Železné opony, která zvláště v případě Plzeňského kraje měla velký význam.

„V minulém roce jsme vzpomínali 100 let od chvíle, kdy byly mnohaleté snahy českého národa naplněny svobodou a vytvořením vlastního demokratického státu spolu se Slováky. Bohužel ve 20. století jsme kvůli dvěma totalitním režimům o svobodu přišli. O to více je důležité připomenout si po 30 letech události z listopadu a prosince roku 1989, které vedly k jejímu znovuzískání,“ říká hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, který prostřednictvím pořádaných akcí také vyzývá k všeobecné mobilizaci občanské společnosti, abychom o získanou svobodu nepřišli.

Ještě v roce 1989 představoval komunistický režim tehdejší Západočeský kraj jako „pevnou hráz socialismu a míru“, jejíž součástí byla především tzv. železná opona, proklamovaná nepropustná státní hranice s tehdejší Spolkovou republikou Německo. V prosinci 1989 tato železná opona spolu s „pevnou hrází“ padla a my od té doby můžeme svobodně cestovat nejen k našim německým sousedům. Proto je přichystáno také několik akcí k připomenutí této důležité události.

 

Akce připravené k 30. výročí listopadových událostí 1989

Výstava „Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti“

 

 • 18. 10. 2019 – 12. 1. 2020, vernisáž 17. 10. 2019 od 17:00 hod.
 • Západočeské muzeum v Plzni, hlavní budova, Kopeckého sady 2, Plzeň

 

„Výstava s názvem ´Listopad 1989 aneb Na podzim padá listí a komunisti´ nás zavede do poslední fáze normalizačního období Československa, které vyvrcholilo pádem komunistického režimu 17. listopadu roku 1989. Výstava bude zaměřena především na plzeňský region a pomocí dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií nám připomene nejen život v období reálného socialismu, ale i jeho revoluční závěr. Zajímavostí koncepce výstavy je i fakt, že se na jejím ztvárnění budou podílet i přímí účastníci listopadové revoluce v Plzni“, sdělila kurátorka výstavy Iva Tománková.

Jako jeden z doprovodných programů k výstavě je připraven happening s názvem „A máte to polepený!“, který se uskuteční 16. října 2019 od 16:00 hod. na Americké třídě 42 v Plzni. V rámci happeningu dojde k polepení budovy bývalého domu KV KSČ na Americké 42 kopiemi dobových plakátů a letáků tak, jak to před třiceti lety v listopadových dnech provedli studenti plzeňských vysokých škol. Kopie vytvořili současní studenti SOŠ OUUD, Nerudova 33, Plzeň a SUPŠ a ZUŠ Zámeček s.r.o., Plzeň a ti pak budou mít možnost své plakáty na budovu vylepit. Účast na akci přislíbili i bývalí studenti lékařské fakulty, z jejichž iniciativy nápad v době sametové revoluce vzešel. Půjde tak o setkání mladé generace s pamětníky přelomových událostí konce 20. století a propojení dvou odlišných pohledů na svobodu a předrevoluční období. Tato akce je koncipována jako pozvánka na výstavu, která se uskuteční v Západočeském muzeu v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň, s názvem „Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim padá listí a komunisti“ a má za cíl s předstihem připomenout Plzeňanům listopadové dny, kdy se měnily dějiny naší země.

Jako další doprovodný program k této výstavě Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla (KVH) a s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity v Plzni připravilo edukační program „SVOBODNÁ GENERACE“, který je určený žákům a studentům ZŠ a SŠ. Edukačně zážitkový program „SVOBODNÁ GENERACE“ reflektuje výročí 30 let od sametové revoluce. Mezioborový program klade důraz na kritické myšlení, samostatné výtvarně-literární vyjádření a kreativní využití získaných kulturních a historických znalostí. Inspiračním zdrojem programu je dílo Václava Havla Antikódy.

Výsledkem programu bude mimo edukačně zaměřeného zážitku také ručně vázaná kniha vzkazů SVOBODNÉ GENERACE, sestavená z listů, které vytvoří sami žáci během workshopu. Kniha bude slavnostně předána Knihovně Václava Havla.

Dále budou probíhat komentované prohlídky výstavy s kurátory.

 

TOTALITA – MULTIMEDIÁLNÍ PRŮVODCE ČESKOSLOVENSKEM 1948-1989

 • 21. 10. – 26. 10. 2019 na náměstí Republiky v Plzni
 • Připravil Plzeňský kraj a město Plzeň

Slavnostní zahájení unikátního vzdělávacího projektu „TOTALITA – Multimediální průvodce Československem 1948–1989 v Plzni“ se uskuteční v pondělí 21. října v 9.30 hodin na náměstí Republiky. Za pomoci nejmodernějších technologií a prostřednictvím emotivního prožitku chtějí autoři projektu TOTALITA vtáhnout diváka do reálií totalitního Československa i přelomové doby roku 1989 a umožnit jim prožít dobovou atmosféru. Na plzeňském náměstí Republiky vyroste v týdnu 21. – 26. října 2019 velký projekční dóm, který budou doplňovat velkoplošné informační panely. Zatímco dvacetiminutová projekce v dómu zajistí divákům především emocionální zážitek, interaktivní panely rozmístěné v jeho okolí doplní potřebné faktografické informace a historický kontext. Instalace bude přístupná zdarma, a to každý den od 8:30 do 19 hodin, ve všední dny budou časy 8:30 -14:30 vyhrazeny školám.

 

Koncert „Kapely s příběhem“

 • náměstí Republiky 25. října 2019 od 18:00 hodin

Koncert je dárkem pro všechny obyvatele kraje při příležitosti 30. výročí událostí roku 1989. I hudba byla tehdy důležitým fenoménem a dnes si ani neuvědomujeme, že máme možnost jít na jakýkoliv koncert, aniž bychom byli stíhání nebo trestáni, jak tomu bylo za dob totality v Československu. Interpreti, kteří v rámci koncertu vystoupí, zahrají mimo jiné skladby, které tehdy krátce po pádu totality zněly na náměstích veřejných prostranství. Na pódiu zahraje a zazpívá Míša Leicht a skupina COP, pozvání přijal i písničkář Jiří Dědeček a nejstarší československá folková skupina Spirituál Kvintet.

Spirituál Kvintet oslaví příští rok 60 let od svého vzniku a rozloučí se se svými příznivci sérií vystoupení. Jen pro připomenutí, v listopadu roku 1989 zpíval Spirituál kvintet z balkonu pražského Melantrichu, o rok později si opět na Václavském náměstí mezi členy skupiny na pódiu zazpívali prezidenti Václav Havel a George Bush starší. Společně se Spirituál Kvintetem si budeme moci na náměstí Republiky v Plzni zazpívat jejich nejhranější písně, Až se k nám právo vrátí a Jednou budem dál. Koncert je pro veřejnost ZDARMA!

 

Výstava „#Nezapomeňme“

 • náměstí Republiky 28. 10. – 28. 11. 2019

Rok 1989 byl vyvrcholením mnoha historických událostí, které zasáhly do života milionům obyvatel Československa v průběhu celého dvacátého století. A proto obecně prospěšná společnost POST BELLUM přichází s celorepublikovou kampaní #Nezapomeňme. V Plzeňském kraji má podobu několika výstav, filmu, komponovaného pořadu a řady aktivit pro děti. Přímo 17. listopadu v 17:11 hod. se pak po celé zemi rozezvoní zvony.

V Plzni bude od 28. října do 28. listopadu k vidění výstava složená ze vzpomínek třiceti osmi pamětníků. „Jde o průřez dvacátým stoletím v Československu; vyprávíme jeho cestu od demokracie k demokracii. Najdete tu příběh vyhnání Čechů ze Sudet v roce 1938, židů za války, poválečné likvidace Šumavy, osvobození Američany, měnové reformy, osudy skautů či věřících za socialismu nebo příběhy sportovců a emigrantů,“ nastiňuje obsah výstavy Markéta Čekanová, ředitelka regionální pobočky POST BELLUM. Třináct příběhů se pak vztahuje přímo k roku 1989 v našem kraji. Další výstavy vznikly pro Přeštice, Planou a Domažlice. Sušice bude mít krátký film ze vzpomínek místních pamětníků roku 1989.

Do #Nezapomeňme se zapojili i žáci základních a středních škol v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Ve svém okolí vyhledali zajímavé pamětníky, natáčeli s nimi rozhovory a jejich příběhy zpracovali do podoby veřejných prezentací. Další aktivitou pro děti je příměstský tábor v Plzni.  Koná se během podzimních prázdnin a jeho tématem jsou plzeňské události z roku 1953.

 

„Vaňkovky“ – scénické čtení z knihy V hlavní roli Ferdinand Vaněk v podání herců DJKT Plzeň

 • 4. 11. 2019 DEPO2015 v Plzni: pro střední školy a gymnázia v 11:00, pro širokou veřejnost v 19:00
 • 11. 11. 2019 Stálá divadelní scéna Klatovy: pro střední školy a gymnázia v 8:00, pro širokou veřejnost v 19:30

 

Postavu Ferdinanda Vaňka vytvořil v roce 1975 Václav Havel do své jednoaktové hry „Audience“. Tato postava se ale objevila i v  dalších hrách do roku 1989 zakázaných autorů, a to Pavla  Kohouta, Pavla Landovského a Jiřího Dienstbiera. A právě z  Vaňkovek připravili členové Divadla J. K. Tyla v Plzni komponovaný pořad, v němž účinkují: Libor Stach, Michal Štěrba, Vladimír Pokorný, Marek Mikulášek, Jana Ondrušková.

Úprava a režie: Josef Kačmarčík, úprava a dramaturgie: Zdeněk Janál, produkce: Apolena Veldová.

Scénické čtení bude uvedeno nejen v Plzni, ale též v příspěvkové organizaci Plzeňského kraje – Stálé divadelní scéně v Klatovech, která, stejně jako v DEPO2015, připravila speciální představení i pro studenty středních škol a gymnázií.

 

Koncert „S Ódou na radost“

 • 7. 11. 2019 Měšťanská beseda v 19:00 hod.

K slavnostním příležitostem patří i koncert vážné hudby. K výročí listopadových událostí roku 1989, ve kterých padl komunistický režim v Československu, připravila Plzeňská filharmonie slavnostní provedení  Symfonie č. 9 d moll, Op. 125 „Chorální“ spolu s Ódou na radost Ludwiga van Beethovena a Nezodpovězenou otázku, S. 50 amerického skladatele Charlese Ivese.

 

Slavnostní předání pamětního listu a Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje

 • 15. 11. 2019 Měšťanská beseda v Plzni v 15:00 hod.

V roce 2017 hejtman Plzeňského kraje, Josef Bernard, poprvé uděloval čestné plakety za odvážné občanské postoje. Plaketu s vyobrazením Jana Palacha připomínající, jak je důležité bojovat za svobodu a nebýt lhostejný, obdrželo již 11 osobností: Jiřina Fuchsová, Vladimír Líbal, Jiří Světlík, Miroslav Svoboda, Stanislav Šmic + Jaroslav Cuhra, Petr Hrach, Josef Kaše, Jan Rampich, František Wiendl a IN MEMORIAM Patrik Štěpánek. V letošním roce cenu obdrží osobnosti další. Tito lidé možná nejsou veřejně známí, ale svým postojem, chováním a přístupem jednali odvážně, zachovávali si tvář a bojovali vždy za svobodu a důstojnost. Jsou to inspirativní hrdinové a zaslouží si náš respekt a úctu.

 

Akce připravené k 30. výročí pádu Železné opony

 

Vlakem s nostalgií na hranice

 • 9. 11. 2019 (odjezd z Hlavního nádraží v Plzni v 8:12 hod, zpět v 14:50; hraniční přechod Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein

Akci pořádá Plzeňský kraj a České dráhy a. s., ve spolupráci s bavorskými partnery

Plzeňský kraj připravil pro zájemce z široké veřejnosti vypravení zvláštního vlaku sestávajícího z dobových vagonů tažených taktéž originální lokomotivou Brejlovec z Plzně do Bavorské Železné Rudy. Prodávány budou původní jízdenky a ve vlaku bude přítomen i dobový průvodčí. Pokud při přejezdu státních hranic cestující splní povinnost, kterou měl každý občan ČSSR při přechodu hranic, obdrží malý dárek. V Bavorské Železné Rudě bude ve spolupráci s bavorským partnerem připraven pestrý program v podobě volně přístupných muzeí, hudebního vystoupení či ukázek řemesel.  Zároveň proběhne symbolická připomínka pádu železné opony, do které budou zapojení všichni přítomní a v neposlední řadě je možné navštívit naučnou stezku Utajené obrany železné opony a do zpátečního vlaku přiskočit v Železné Rudě.

Jízdenky (místenky) je možné zakoupit na mezinárodní pokladně ČD hlavního vlakového nádraží v Plzni od 7. října 2019 za cenu 200 Kč. V ceně jízdenky je speciální výjezdní pas, bohatý kulturní program a vstup do vybraných muzeí v Železné i Bavorské Rudě. Ve vlaku proběhne kontrola jízdních dokladů, pasová kontrola a celní prohlídka – pašování zboží jen na vlastní nebezpečí! Program na hraničním přechodu je i pro širokou veřejnost bez jízdenky.

Jízdní řád vlaku:

Plzeň hl. n. 08:20

Železná Ruda Alžbětín 10:30

Železná Ruda Alžbětín 14:50

Železná Ruda centrum 14:57

Železná Ruda město 15:01

Plzeň hl. n. 16:47

 

Přestřižení „železné opony“ v obci Železná

 • 23. 11. 2019 v prostoru bývalé vojenské roty Pohraniční stráže v obci Železná

Akci pořádá Plzeňský kraj, Město Bělá nad Radbuzou ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Český les

Důležitou součásti komunistického režimu v Československu bylo bedlivé střežení hranice se západním Německem. Mnozí si myslí, že ostnaté dráty vedly přímo na státní hranici, což je omyl. Naopak např. neví, co to byla „signální stěna“. Akce je určena pro širokou veřejnost, která chce vědět, jaký byl život pohraniční stráže na západní hranici nebo podívat se na místa zaniklých obcí a do prostor bývalé roty na Železné, kde se dozví informace ze života pohraničníků a následně se s průvodcem podívá po bývalé státní hranici a zaniklých obcích.

Program:

9:00 – 10:00: prohlídka prostor bývalé roty na Železné a instalované výstavy

10:00 – 12:00: komentovaná procházka na Pleš s pracovníkem Chráněné krajinné oblasti s tematikou ochrany přírody (procházka dlouhá včetně cesty zpět 15 km)

11:30: odjezd autobusu od budovy Plzeňského kraje (Škroupova ulice čp. 18, Plzeň) na Železnou, v průběhu cesty bude odborný výklad o tematice střežení hranic a „železné opony“, objednávky je možné výhradně do obsazení všech míst na e-mailu pokladna@belanr.cz ; zvýhodněné jízdné – zpáteční jízdenka za cenu 100 Kč.

13:00 – 14:00: slavnostní zahájení, uvítání, připomenutí problematiky „železné opony“ a jejího pádu v roce 1989, komentovaná prohlídka prostor bývalé roty na Železné a instalovaných výstav „Když spadla železná opona“ a „Drátem končí svět…; občerstvení zajištěno.

14:00: odjezd autobusu ze Železné na Pleš s průvodcem, při cestě výklad o systému „krytí“ na hranicích a životě v pohraničním pásmu do roku 1989. Následně komentovaná prohlídka Pleše včetně historie místa i zániku obce

17:00: návrat na Železnou, ukončení akce, odjezd do Plzně

Prostor bývalé roty na Železné bude možné navštívit též 30. 11. a 7. 12. 2019, kdy bude otevřeno v době od 13:00 do 16:00. Bude možné navštívit komentovanou prohlídku včetně instalovaných výstav „Když spadla železná opona“ a „Drátem končí svět…“

 


Zdroj:

Bc. Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

www.plzensky-kraj.cz