Speciální videobronchoskop pro nejmenší pacienty

Endoskopické vybavení Dětské kliniky FN Plzeň bylo rozšířeno o nový ultratenký videobronchoskop, který slouží k vyšetření nejmenších dětí, kojenců a batolat. Přístroj popisuje MUDr. Marcela Kreslová, lékařka Dětské kliniky: „Bronchoskopie má v dětské pneumologii nezastupitelné místo, používá se jako terapeutický i diagnostický nástroj. Jedná se o vyšetření horních i dolních dýchacích cest pomocí optického přístroje – flexibilního videobronchoskopu, v dětském věku  se většinou provádí  v celkové anestezii. Tento přístroj, s vnějším průměrem tubusu 2,8 mm a s průměrem pracovního kanálu 1,2 mm, využíváme především u dětí s  opakovanými plicními záněty či u pacientů s chronickým plicním onemocněním s bronchiektáziemi – s cystickou fibrózou nebo se syndromem nepohyblivých řasinek (zdravé pohyblivé řasinky brání  útokům bakteriálních infekcí). Jeho velkou předností je schopnost dokumentovat nález formou videozáznamu, který je zvlášť důležitý při bronchoskopickém vyšetření nejmenších dětí.“

Bronchoskopické vyšetření slouží k průkazu poruch dynamiky i stability dýchacích cest, bronchiální hyperreaktivity, k  vyloučení anatomických malformací horních dýchacích cest či   bronchiálního  stromu. Léčebně  i  diagnosticky  je prováděna   např. bronchoalveolární laváž – výkon, při kterém je prováděn výplach určité oblasti plic,  s cílem získat zpět tekutinu k dalšímu možnému vyšetření. Bronchoskopické odsátí sekretu pomocí videobronchoskopu z dolních dýchacích cest je i nedílnou součástí péče o děti s respirační problematikou na umělé plicní ventilaci. Dalším možným využitím je cílený odběr  materiálu z dolních dýchacích cest pro cytologické, mikrobiologické či histologické vyšetření. Flexibilní bronchoskopie se v současné době používá i jako terapeutický výkon při podezření na cizí těleso v dýchacích cestách.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav  Šimánek, Ph.D. dodává: „Finance ve výši 701 tisíc korun na nákup videobronchoskopu Olympus XP 190 věnovala v loňském roce firma Kings casino, které velmi děkujeme. Tento přístroj umožnil  dětské pneumologii rozšířit věkové spektrum vyšetřovaných dětských pacientů a významným způsobem napomáhá diagnostice  a léčbě nejmenších pacientů.“  FN Plzeň je jediným pracovištěm, které zajišťuje endoskopické vyšetření dýchacích cest u dětí v západních Čechách, ročně provede přibližně 30 výkonů                      u malých pacientů s respirační problematikou. Nemocní s cystickou fibrózou jsou dispenzarizováni v Centru cystické fibrózy ve FN Plzeň, které je jedním z pěti specializovaných pracovišť v České republice, zabývající se komplexní péčí o tyto malé pacienty.


Zdroj:

Mgr. Gabriela Levorová

mluvčí FN Plzeň

702 204 497