Plzeňský kraj se vymezuje proti zavedení cut-off score v přijímacím řízení na SŠ a učiliště

Aktuálně diskutovaným tématem ve středním školství je zavedení tzv. cut-off score (hranice úspěšnosti) v přijímacím řízení na střední školy. Plzeňský kraj se jasně vymezil proti tomuto opatření. Je toho názoru, že zavedení cut-off score nezlepší úroveň vzdělávání, ani neovlivní výsledky maturitních zkoušek.

ilustrační foto

 

Plzeňský kraj má vyvážený poměr maturitních a učebních oborů. V kraji se daří udržovat zájem o učňovské obory, na které nastupuje každoročně 38 % žáků 9. tříd, a to je na republikové úrovni velmi vysoké procento. Zájem je zejména o technické obory, které kraj dlouhodobě a intenzivně podporuje. Stanovení cut-off score pak omezuje volbu těchto uchazečů.

 „Zavedení cut-off score rozhodně situaci ve středním školství nezlepší, naopak ztratíme a demotivujeme žáky některých oborů. Za Plzeňský kraj jednoznačně odmítáme tvrzení, že bychom na naše střední školy přijímali studenty, kteří na maturitní studium nemají dostatečnou kvalitu. To potvrzuje procento těch, kteří maturitní zkoušku nesloží, a to je pouze 5 procent z celkového počtu studentů,“ uvedl hejtman Josef Bernard.

Jednotná přijímací zkouška je legislativně ukotvena pouze 2 roky. V roce 2015 a 2016 proběhlo pilotní ověřování a takto přijatí žáci jsou nyní ve 4. ročníku střední školy. Neexistuje studie, zda zavedení jednotné přijímací zkoušky mělo nebo nemělo vliv na výsledky maturitní zkoušky.

 

Do škol přichází silné ročníky

Aktuálně vychází z 9. ročníku základních škol na střední školy v Plzeňském kraji populačně silnější ročník (2004) než v uplynulých letech a tento trend bude pokračovat. V následujících 13 letech neklesne počet žáků pod současnou hranici. Kulminace žáků na střední školy bude pak v roce 2024.

Navýšením počtu uchazečů dojde při zachování současné oborové nabídky a kapacit oborů k nárůstu poptávky – na střední školy s maturitní zkouškou budou přijímáni kvalitnější uchazeči.

V letošním přijímacím řízení je v krajských školách připraveno téměř 6500 míst na středních školách a učilištích, přičemž žáků, kteří vychází z 9. ročníku, je 4230. Přijímací zkoušky se konají v dubnu.

Gymnázia a průmyslové školy zavedení hranice úspěšnosti neovlivní

Stanovení cut-off score (ve výši 30 bodů) neovlivní v Plzeňském kraji žádným způsobem přijímání uchazečů na gymnázia ani na střední průmyslové školy. Kde se ale stanovení bodové hranice úspěšnosti projeví, je nástavbové studium, dále pak dojde k omezení přístupu uchazečům na zemědělské obory a obory se sociálním zaměřením.  Současně uchazeči, kteří nesplní hranici cut-off score, nemusí mít vždy předpoklady ke studiu učňovských oborů. „V případě těchto uchazečů na zemědělské a sociální obory hrozí riziko, že tito studenti, pokud nepřekročí stanovenou hranici k přijetí na střední školu, nepůjdou dále studovat a zůstanou se základním vzděláním, nebo budou tlačeni si vybrat učební obor, který není jejich cílem a nehodlají se mu po skončení studia věnovat,“ uvedla náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.

 


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň