Z Plánice až k silnici I/22 Klatovy–Horažďovice mají opravenou silnici

Reklama

Ve vybraných úsecích komunikace II/187 od křižovatky silnic I/22 Klatovy – Horažďovice až na začátek obce Plánice byla opravena silnice v celkové délce 5,875 km.

V extravilánových úsecích byla provedena recyklace podkladní vrstvy na místě zastudena v tloušťce 180 – 200 mm a pokládka ložné a obrusné vrstvy. V intravilánu obcí Křížovice a Nová Plánice pak bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev s vyrovnáním příčného profilu a lokálními opravami neúnosných míst, a následně byla položena nová ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby byla dále rekonstrukce propustků, zpevnění krajnic, úprava sjezdů, osazení směrových sloupků, provedení vodorovného dopravního značení a osazení svodidel.

Rekonstrukce výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Stavba byla zahájena v srpnu a dokončena v říjnu letošního roku,“ uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek, který se slavnostního otevření opravené silnice zúčastnil.

Stavba byla financována z rozpočtu SFDI pro rok 2018 a náklady na její realizaci činily 37 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost STRABAG a.s. a zpracovatelem projektu společnost MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

 


Zdroj:

Mgr. René Zeithaml

Oddělení mediální komunikace

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

Reklama