ČEZ číslo týdne – 5 033 270

Reklama

5 033 270 m2

Má největší pozemek v rámci Skupiny ČEZ, což odpovídá rozloze 700 fotbalových hřišť.

Areály jaderných a uhelných elektráren jsou rozsáhlé, obsahují množství technologických celků nezbytných k jejich provozu.  Přesto největší pozemek patřící ČEZ je spojen s jiným energetickým zdrojem, a to přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice u Dukovan. Je to díky ploše dalešické přehrady. Jde o jedinou přehradní vodní plochu, která patří přímo ČEZ. Ostatní jsou v majetku příslušných podniků povodí. Druhou a třetí největší plochu z areálů ČEZ mají uhelné elektrárny v Prunéřově a Tušimicích, na čtvrtém místě je Jaderná elektrárna Temelín. Celkově ČEZ disponuje v Česku více jak 34 miliony m2 pozemků.


Zdroj:

Ing. Ladislav Kříž

Hlavní mluvčí Skupiny ČEZ

Manažer útvaru | Útvar komunikace Skupiny ČEZ

ČEZ a.s.
Duhová 1/425 140 53 Praha 4
Tel.: +420 211 042 383 Mobile: +420 602 227 458

E-mail: ladislav.kriz@cez.cz

www.cez.cz

Reklama