Kouřil v podchodu

Správnímu orgánu centrálního obvodu bude vysvětlovat své chování muž z Neratovic, který se dopustil několika přestupků v podchodu Centrálního autobusového nádraží v Husově ulici.

Místem procházela hlídka městské policie v úterý dopoledne. Při pochůzce tu zahlédla muže s cigaretou v ruce, který se právě chystal vykonat malou potřebu. Strážníci ho upozornili na konané protiprávní jednání, ale muž si tvrdil své, že když tam není nic napsáno, tak tam kouřit může. Během chvilky se dopustil dotyčný ještě dalšího přestupku. Nedopalek od cigarety odhodil před zraky strážníků na zem.  O celé věci se odmítal vůbec bavit, mimo jiné i s tím, že chvátá na autobusový spoj. Záležitostí se proto bude zabývat přestupková komise.

 

 

Poctiví lidé stále existují. Svědčí o tom případ, který zaznamenala městská policie v pondělí odpoledne na Lochotíně.  Starší nalezla na zastávce MHD kabelku a odnesla jí na služebnu městské policie.

Kabelka kromě dokladů totožnosti, bankovní karty, Plzeňské karty a skládací hůlky, obsahovala  také  hotovost  ve výši dvanácti set korun. Nalezenou věc se podařilo brzy vrátit zpátky majitelce. Ta se totiž ihned po zjištění ztráty kabelky, kterou zapomněla na zastávce MHD, obrátila na městskou policii prostřednictvím linky 156.

 


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz