Částečná uzavírka silnice I/6 u KV (26. 2. – 19. 3.)

Pozor, částečná uzavírka provozu.

Přijměte informaci o částečné uzavírce provozu na silnici I/6 u Karlových Varů od střelnice ve směru na Prahu po křižovatku s místní komunikací na Hůrky, v rámci realizace stavby „K. Vary, RZ Drahovice – US_KV_5292, vVN“ po dobu pracovní směny stavebníků v termínu  od  26. 2.  do  19. 3. 2018.

Objížďka se nenařizuje, v úseku částečné uzavírky provozu bude jeden jízdní pruh uzavřen. Pro každý směr zůstane průjezdný profil vždy minimálně 3,00 m.

 

ilustrační foto

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz