Koncert absolventů Vysoké školy umění v Curychu / 23.2.

Karlovarský symfonický orchestr uvede v pátek 23. února v Lázních III Koncert absolventů Vysoké školy umění v Curychu.

Koncert je pokračováním již tříleté spolupráce s touto školou, vedle pravidelných dirigentských masterclassů si škola tentokát KSO vybrala pro absolventské koncerty svých studentů. Těmi jsou flétnistka Yue Lin a saxofonista Charles Hon Sun Ng. Třetí sólistka koncertu, houslistka Elena Kawazu, pokračuje v současné době v bakalářském studiu. Všichni studenti školy, vystupující jako sólisté i členové komornějších souborů, jsou přes své mládí vynikajícími sólisty, což je u Curyšské školy samozřejmostí. Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Marc Kissoczy.
Koncert uvede předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Flétnistka Yue Lin se představí v Koncertu pro flétnu a orchestr D dur Carla Reineckeho, saxofonista
Charles Hon Sun Ng provede Koncert pro saxofon a smyčcový orchestr Es-Dur Alexandra Konstantinoviče Glazunova a v provedení houslistky Eleny Kawazu zazní Houslový koncert e moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
Koncert začíná v 19.30 hodin.

 

Yue Lin

 

23. 2., Lázně III, 19.30 hodin

KONCERT ABSOLVENTŮ ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE

WOLFGANG AMADEUS MOZART: Figarova svatba, předehra

CARL REINECKE: Koncert pro flétnu a orchestr D dur

ALEXANDR GLAZUNOV: Koncert pro saxofon a smyčcový orchestr Es-Dur

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: Houslový koncert e moll

 

Yue Lin – flétna

Charles Hon Sun Ng – saxofon

Elena Kawazu – housle

Marc Kissoczy – dirigent

 

Koncert je pokračováním již tříleté spolupráce s Vysokou školou umění v Curychu. Vedle pravidelných dirigentských masterclassů si škola tentokát KSO vybrala pro absolventské koncerty svých studentů. Těmi jsou flétnistka Yue Lin a saxofonista Charles Hon Sun Ng. Třetí sólistka koncertu, houslistka Elena Kawazu, pokračuje v současné době v bakalářském studiu. Všichni studenti školy, vystupující jako sólisté i členové komornějších souborů, jsou přes své mládí vynikajícími sólisty, což je u Curyšské školy samozřejmostí.

 

Elena Kawazu

 

Koncert uvede předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791). Předehra k opeře je trvalou položkou koncertního repertoáru symfonických těles. Premiéra komické opery z roku 1786 se uskutečnila 1. května téhož roku ve Vídni, v Praze byla uvedena v prosinci a její nadšené přijetí bylo doslova senzací.

 

„Žádné dílo nevzbudilo tolik vzrušení jako italská opera Svatba Figarova, která byla dávána operními virtuosy zdejší Bondiniovy společnosti s nejlepší pochvalou … Hudba jest od našeho slavného Mozarta. Znalci, kteří tuto operu viděli ve Vídni, tvrdí, že tu dopadla mnohem lépe … Náš velký Mozart se o tom jistě doslechl, neboť od té doby jest pověst, že sem přijede sám, aby viděl kus, k jehož tak šťastnému provedení mnoho přispěly dobře obsazený orchestr a řízení Štrobachovo,“ psal 12. prosince 1786 Prager Oberpostamtszeitung.

 

Následný Koncert pro flétnu a orchestr D dur Carla Reineckeho (1824 – 1910 patří k dnes již nemnoha autorovým dílům, které stále znějí z koncertních pódií. Reinecke, který patřil k nejvlivnějším a nejuniverzálnějším hudebníkům své doby, po sobě zanechal rozáhlé dílo, které je však současnou koncertní praxí opomíjen. Flétnový koncert z roku 1908, poslední, který autor napsal, je vystavěn na tradičním třívětém půdorysu a přes nemalé technické nároky kladené na protagonistu je především oslavou romanticky vznešené melodie a půvabu zvukových možností sólového nástroje.

 

Poté zazní Koncert pro saxofon a smyčcový orchestr Es-Dur Alexandra Konstantinoviče Glazunova (1865-1936). Svou první symfonii napsal skladatel v pouhých sedmnácti letech. V Rusku je Glazunov řazen mezi nejvýznamnější postavy hudebního života své generace, v evropských zemích ale nepatří k často uváděným skladatelům.

 

Saxofonový koncert patří k nejvyhledávanějším Glazunovovým koncertním dílům. Napsal jej v roce 1934 pro Sigurda Manfreda Raschera, amerického saxofonistu německého původu. Skladatel nebyl ani v nejmenším ovlivněn mocným nástupem jazzu, přitom zacházel se saxofonem zcela přirozeně, jako by šlo o nástroj romantického typu. Neobyčejná rovnováha mezi sólovým nástrojem a smyčci vypovídá mnohé o Glazunovově mistrovství v oblasti orchestrace.

 

Na závěr KSO uvede Houslový koncert e moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho (1809 – 1847). Dílo patří k velkým a slavným houslovým koncertům, je to jeden z nejoblíbenějších a nejčastěji hraných koncertů. Na rozdíl od jiných Mendelssohnových děl vznikal tento koncert těžce a dlouho, což nedává tušit samozřejmost hudby, její bezpečná stavba, přirozený tok ušlechtilých melodií, desítky krásných nápadů melodických i harmonických.

 

Autor začal koncert psát v roce 1838 ve svých devětadvaceti letech pro svého přítele a vynikajícího houslistu Ferdinanda Davida. Po dlouhou dobu skladbu různě přepracovával a radil se přímo i s Davidem, díky němuž dává houslový part sólistovi široké možnosti předvést své jak technické schopnosti, tak i tónové kvality. Premiéra Houslového koncertu se odehrála 13. března 1845 v německém Lipsku.

 

Koncert má dvě zvláštnosti – velmi krátký orchestrální úvod, do kterého vzápětí vpadá sólista se svou melodií a navíc jsou všechny věty koncertu propojené v jeden celek.

 

   Vysoká škola umění v Curychu patří k největším vysokým uměleckým školám v Evropě. Nabízí širokou škálu studijních možností v oblasti vzdělávání, designu, filmu, umění a médií, tance, divadla a hudby. Škola spolupracuje s uměleckými školami a institucemi po celém světě. S KSO spolupracuje Hudební fakulta školy již řadu let.

 

Vedoucím projektu a uměleckým garantem je dirigent Marc Kissoczy, který působí na Hudební vysoké škole v Curychu od roku 1996. Od roku 2005 je profesorem orchestrálního dirigování. Vystudoval hru na housle a posléze obor dirigování. Na kontě má velké množství koncertů, stejně tak i řadu rozhlasových a televizních nahrávek se symfonickými orchestry v Evropě, Asii a Americe. V letech 2002 – 2010 působil jako umělecký ředitel a šéfdirigent souboru Camerata Zürich. Od roku 2011 vyučuje dirigování také na Conservatorio della Svizzera Italiana.

 

Charles Hon Sun Ng

 


Zdroj:

Lev Havlíček
styk KSO s veřejností
605 258 630
levhav@seznam.cz