OP Zaměstnanost pomáhá konkrétním lidem

Téměř 3 700 projektů, do kterých se dosud zapojilo na 90 tisíc lidí z celé České republiky – to je ve zkratce Operační program Zaměstnanost (OPZ). Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je za řízení programu zodpovědné, nyní vydalo publikaci pod názvem 12 změn k lepšímu s příběhy účastníků těchto projektů. 

„Publikace obsahuje 12 autentických příběhů lidí, kteří v určité fázi svého života potřebovali pomocnou ruku. Většina z nich přišla o práci a nemohla najít novou, třeba kvůli vyššímu věku, nulové praxi nebo zdravotnímu omezení. Je mezi nimi i maminka, která sice práci měla, ale neměla pro děti hlídání, bývalý vězeň, jehož trápily dluhy, nebo mladá žena, kterou sužovalo psychické onemocnění. Díky zapojení do projektů OPZ se jejich život změnil k lepšímu,“ uvedla ministryně Němcová.

 

Lidem ohroženým na trhu práce nabízejí projekty OPZ nejčastěji rekvalifikace nebo dotovaná pracovní místa. Dotaci může získat zaměstnavatel, který dá práci hůře uplatnitelnému uchazeči o zaměstnání, ale i uchazeč samotný, pokud se rozhodne zahájit samostatnou výdělečnou činnost. Podpora míří také rodičům malých dětí prostřednictvím mikrojeslí, dětských skupin či školních klubů. V neposlední řadě je určena lidem, kteří z nejrůznějších důvodů žijí na okraji společnosti.

 

Rozpočet OPZ činí zhruba 67 miliard korun, které jsou postupně přidělovány na jednotlivé projekty. Dosud se rozdělilo zhruba 46 miliard korun. Projekty budou realizovány až do roku 2023 a zapojit se do nich může každý, kdo se ocitne ve svízelné situaci. Díky tomu, že jsou podpořeny evropskými penězi, je účast v nich většinou bezplatná.

Publikace je k dispozici ve vestibulech budov MPSV nebo volně ke stažení na webu esfcr.cz.


Zdroj:
Petr Sulek
tiskové oddělení

www.mpsv.cz