Prostory plzeňské konzervatoře prošly rekonstrukcí

Prostory plzeňské konzervatoře v Tylově ulici v Plzni prošly generální rekonstrukcí. Celá budova, která je v majetku Plzeňského kraje, byla napadena dřevomorkou ve všech patrech, interiéry budovy včetně podlah a stropů jsou již zcela nové. Rozsahem a finančními náklady byla rekonstrukce jednou z největších investic Plzeňského kraje v rámci školství v letech 2020 a 2021. Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 74, 1 mil. Kč.

 

Nově zrekonstruované prostory plzeňské konzervatoře považuji za velmi zdařilé. Vzhledem k tomu, že byla celá budova napadena dřevomorkou, jsme v roce 2019 začali s rekonstrukcí. Prostory jsou nyní připraveny k nastěhování a já pevně věřím, že se v nich budou noví mladí hudebníci cítit dobře,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku Pavel Karpíšek, který společně s náměstkem pro oblast školství Rudolfem Salvetrem a radní pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání Marcelou Krejsovou slavnostně zrekonstruované prostory v pondělí 28. června 2021 otevřeli. Společně se zástupci kraje si nové prostory prohlédl i senátor Vladislav Vilímec.

 

Rekonstrukce rohového objektu Tylova 15 a Kardinála Berana 6 byla zahájena v listopadu 2019 a dokončena v červnu 2021. Objekt je součástí městské řadové výstavby, má 3 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt je využíván jako školské zařízení pro potřeby Konzervatoře Plzeň, hlavní vstup je z Tylovy ulice.

 

V podzemním podlaží se nachází šatny a zkušebna pro bicí a akustické nástroje. První nadzemní podlaží disponuje tělocvičnou, prostory pro pohybovou výchovu či zkušebnou orchestru.  V dalším patře jsou pak umístěny kabinety a učebny. Ve třetím patře se nachází speciální učebna herectví s jevištěm a další učebny.

 

V rámci rekonstrukce došlo také k přístavbě vstupní haly včetně výtahové šachty, která je umístěna ve dvoře objektu v severovýchodním koutě budovy. Nově je tak celý objekt přístupný bezbariérově. Ve vnitrobloku jsou provedeny nové zpevněné plochy včetně parkovacích stání.

 

Budova je nyní připravena k nastěhování nábytku a hudebních nástrojů.

 

Celkové náklady rekonstrukce dosáhly částky 61,2 mil. Kč (bez DPH), tj. 74,1 mil. Kč (vč. DPH).


Zdroj:

Mgr. Jana Ťupová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz