Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí

Stále více firem se potýká s nedostatkem technicky zaměřených zaměstnanců. A proto po nich roste stále větší poptávka. Škola SOU Domažlice svým zaměřením pomáhá tento ekonomický problém na pracovním trhu řešit, což je dobré nejen pro poptávající firmy, ale zejména pro naše studenty, kteří mají po absolvování téměř jisté získání pracovního uplatnění.

 

 

Žáci základní školy a jejich rodiče by se měli zamýšlet před výběrem střední školy i nad tím, zda získané dovednosti ze střední školy budou moci uplatnit i v praxi – při své pracovní kariéře. Díky nedostatku řemeslníků absolventi středních odborných učilišť snáze najdou zaměstnání. Někteří získají pracovní smlouvu již v průběhu studia – a jsou následně také dobře ohodnoceni.

 

Výhodou středních odborných škol a učilišť oproti gymnáziím je, že studenti spojí teorii s praxí již v rámci středoškolského studia. SOU Domažlice posílá do světa stále úspěšnější absolventy. Mnozí z nich získali během studia úctyhodná ocenění a otevřely se jim tak mnohé možnosti. Studenti, kteří jsou během studia ochotni dělat něco nad rámec svých povinností a absolvují praxe, mnohdy i v zahraničí, mají budoucí pracovní pozice jisté.

 

Praxe ve firmách jsou často ohodnoceny stipendiem a pilní studenti tak získávají celou řadu výhod – od mobilního telefonu, přes jazykové kurzy, po poznávání nových krajů a samozřejmě nabývání cenných odborných dovedností. Naše škola si zakládá na intenzivní a aktivní spolupráci s firmami nejen domažlického regionu. Odborný výcvik máme smluvně zajištěn u 51 strojírenských firem, gastronomických zařízení, kosmetických a kadeřnických provozoven.

 

 

Žáci mohou nabyté znalosti využít v praxi již během výuky. Odborný výcvik probíhá buď přímo v budově školy, nebo v přilehlých dílnách. Kromě již zmíněných možností praxe v různých společnostech se snažíme svým žákům poskytovat vynikající technické zázemí v rámci školy.

 

Snažíme se dál držet krok s vývojem a nyní pracujeme na plánu výstavby nové víceúčelové haly se zaměřením na strojírenské obory. Zde budou všechny stroje již propojeny s počítači. To umožní výuku robotiky, pneumatiky, hydrauliky. Nová hala bude akceptovat požadavky 21. století. Pořídit chceme i nové CNC stroje pro truhláře. Cílem je, aby naši žáci po absolvování studia uměli pracovat s moderními stroji, které se dnes ve výrobě skutečně používají.

 

Důležité jsou pro nás pedagogické zkušenosti, přístup k žákům a způsob výuky, ale také příprava žáků na soutěže odborných dovedností a jejich výsledky. Některé soutěže odborných dovedností dokonce pořádáme.

 

 

SOU Domažlice spolupracuje s německými školami, studenti jsou ve výuce cizího jazyka podporováni. Díky němčině se jim tak rozšiřuje možnost budoucího uplatnění nejen ve firmách na Domažlicku či Plzeňsku, ale také u našich západních sousedů.

 

Nabízíme čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou – otevřené v oborech Mechanik seřizovač, kosmetické služby a gastronomie. Tříleté střední vzdělání s výučním listem v oborech Obráběč kovů, Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje, Strojní mechanik (buď se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů nebo nástrojař), dále truhlář, kuchař-číšník a kadeřník. Absolventi těchto oborů pak ještě mohou navázat dvouletým oborem Podnikání, a to jak v denní, tak i dálkové formě studia.

 

 

Naši absolventi mohou také využít nabídku profesních a rekvalifikačních kurzů. Podrobné informace včetně videí a virtuální prohlídky školy najdete na webových stránkách www.soudom.cz v sekci Uchazeč.

 

Pro zájemce o studium pořádáme dny otevřených dveří. Srdečně zveme žáky ZŠ, rodiče i veřejnost. Představíme vám obory vyučované ve škole, budete si moci i vyzkoušet některé činnosti, žáci a učitelé vás všude provedou a vše vysvětlí. Seznámíte se také s regionálními firmami, kde naši žáci konají odborné praxe. Dny otevřených dveří v Domažlicích a ve Stodě pořádáme ve čtvrtek 16. listopadu 2017, pouze v Domažlicích ve středu 6. prosince 2017 a pouze ve Stodě ve čtvrtek 18. ledna 2018.

 

Dny otevřených dveří budou zaměřeny na Průmysl 4.0. Žáci ze základních škol se mohou podívat na robotickou linku, nechat se občerstvit robotem, vyfotit dronem, vyzkoušet si virtuální digitální továrnu, CNC programování a CAD/CAM řešení ve strojírenství i truhlařině, věčné obory vzdělání i v době robotů, prezentace gastronomie – barmanského a kuchařského umění žáků, show kadeřnic a kosmetiček a jejich práce a další…

 

 

Budu se těšit na všechny zájemce o studium i veřejnost na našich dnech otevřených dveří.

Mgr. Zdeňka Buršíková

ředitelka SOU Domažlice