MP Plzeň spolupracuje s rybářskou stráží

Stále se najdou někteří rybáři, kteří nejsou ochotni respektovat daná pravidla.  A právě na ně se zaměřila kontrola, která proběhla ve večerních a nočních hodinách ze čtvrtka na pátek.

 

Kontrola členů rybářské stráže za asistence strážníků městské policie byla zaměřena na dodržování všech ustanovení legislativy zákona o rybářství, zejména pak především na chytání ryb bez povolení, kontrolu rybářských lístků a dodržování časového intervalu, ve kterém je lov ryb zakázán.

V oblasti kolem řeky Radbuzy, Úslavy a Úhlavy a nádrže Českého údolí bylo celkem zkontrolováno dvacet pět rybařících osob.

Rybářskou stráží bylo ve čtyřech případech zjištěno porušení příslušných předpisů, z čehož dva rybáři se provinili tím, že nedodrželi povolenou dobu rybolovu, těmto osobám byla odebrána povolenka k lovu ryb a zbylí dva rybáři se při kontrole neprokázali platným rybářským lístkem ani povolenkou k lovu ryb, rybářská stráž jim na místě odebrala udice a jejich jednání bude předáno na MMP.

 

Zdroj: TZ MP Plzeň

LPP