Senioři roku 2021 převzali ceny od Karlovarského kraje

Ve čtvrtek 18. listopadu se v karlovarském Grandhotelu Pupp uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku krajské ankety Senior roku 2021.  V anketě mohli hlasovat občané z celého regionu a nominovat osobnosti ve věku nad 60 let. Ceny vítězům ankety předal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, krajský radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár, starostové a zástupci měst a obcí regionu. Součástí akce se stalo také předání ocenění u příležitosti oslav 30. výročí založení Svazu důchodců České republiky nyní Senioři České republiky. Jedná se o ocenění za dlouholetou nebo mimořádnou aktivitu členů v Karlovarském kraji.

V letošním roce přišlo do ankety rekordních 82 nominací a nominováno bylo 36 občanů. „V našem kraji žije celá řada aktivních seniorů, kteří jsou nepostradatelní pro své rodiny a přátele, ale navíc ještě mají čas pomáhat tam, kde je to zapotřebí a věnovat se svým koníčkům. Tito mimořádní lidé si zaslouží naši úctu a budeme se snažit i prostřednictvím cen v krajské anketě jim poděkovat za úsilí, jež často zůstává očím veřejnosti skryto,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Pro účastníky slavnostního vyhlášení výsledků ankety je připraveno vystoupení zpěváka Milana Drobného, k poslechu a k tanci zazpívá a zahraje Kateřina Bodláková a uskupení „Vedvouband“.

 

Přehled držitelů titulu Senior roku 2021 Karlovarského kraje:

Alois Ježek (Karlovy Vary, 86 let)

Alois Ježek je přední kulturní osobností Karlových Varů, v letech 1996 – 2000 byl ředitelem Karlovarského symfonického orchestru a poté ředitelem Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka, které pořádá Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka (MPS AD) – interpretační soutěž mladých začínajících zpěváků z celého světa již od roku 1966. Pan Ježek se zasloužil o propagaci vážné hudby mezi širokou veřejností a především o podporu mladé generace v této oblasti kulturního života.

 

Vanda Vlasáková (Karlovy Vary, 75 let)

Vanda Vlasáková je i ve svých úctyhodných 75 letech dosud aktivně pracující důchodkyně. Celý svůj život zasvětila jedinému povolání. Před důchodem pracovala jako masérka pro Lázně Karlovy Vary a v současné době pracuje v Tyflocentru Karlovy Vary. Od narození je zdravotně handicapovaná, nevidomá a je obdivuhodné, že ve svých letech neztrácí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu pozitivně motivuje i své okolí.  To vše i přes svůj smutný životní osud – paní Vandě zemřel ve věku 35 let její jediný syn na rakovinu. Po této smutné události převzala péči o 15-letého vnuka, o kterého se starala úplně sama. Paní Vanda vždy hýří dobrou náladou, vtipem, zajímá se o společenské dění, neustále zůstává dámou a ostatní inspiruje také svým upraveným vzhledem – je zkrátka velikým příkladem aktivního stárnutí.

 

MUDr. František Uhlík (Kynšperk nad Ohří, 73 let)

MUDr. František Uhlík je praktický lékař pro dospělé v Kynšperku nad Ohří, který byl v roce 2019 oceněn v anketě Zdravotník Karlovarského kraje. Je nejen skvělým lékařem, ale také zaměstnavatelem. Své povolání nebere jako rutinu. Dokáže být “oporou” i v paliativní péči. Klade vždy u každého pacienta důraz na individualitu jednotlivce, lékařskou etiku, lidskost a důstojnost. I když má již několik let právo na zasloužený odpočinek, této možnosti nevyužívá, protože si uvědomuje, že je stále více oporou ve zdravotnictví a především jistotou pro obyvatele Kynšperku nad Ohří a jeho okolí. Bravurně zvládl i náročnou pandemickou krizi a nápor dalších pacientů, když zemřel jeho kolega, také praktický lékař. Ani v této době nenechal “jeho” nemocné napospas osudu. Nad rámec svých povinností je vždy ochotný pomoci a vykonat v případě potřeby návštěvu přímo u lůžka nemocného. Toto je jen malý výčet jeho zásluh, které on sám za zásluhy nepovažuje, a proto mu patří obrovské poděkování.

 

Přehled držitelů Ceny hejtmana Karlovarského kraje:

Alena Veithová (Sokolov, 76 let)

Jmenovaná dlouhá léta vede Klub seniorů Vítězná Sokolov. Je velice vstřícná všem. V době koronavirové krize se věnovala nejstarším členům, zajišťovala očkování, vozila je do očkovacích center. Během celé doby byla se všemi v telefonickém kontaktu a pomáhala, kde se dalo. Jinak je aktivní v Klubu seniorů, sjednává různé akce, semináře, výlety jak pěší tak i celodenní či týdenní. Vychovala úspěšně dvě děti, starala se o handicapovaného syna. Svým vystupováním dodává ostatním dobrou náladu, pohodu. Má snahu být se všemi členy v úzkém kontaktu, podle potřeby každému poradí, pomůže, vyslechne si ho. Je velmi obětavá a také skromná. V době “pandemie” byla se všemi v kontaktu

 

Katarina Rodinová (Karlovy Vary, 68 let)

Katarina Rodinová je ve svých 68 letech stále aktivní trenérkou synchronizovaného plavání při TJ Slovan Karlovy Vary. Každý týden se od roku 1988 věnuje s děvčaty suché i mokré přípravě a trénují povinné prvky i sestavy. I díky ní získávala a získávají děvčata řadu ocenění. Účastní se s nimi také letních příprav a soustředění. Doprovází je na všech závodech v republice i mimo. Úspěšně v roce 1990 složila také rozhodcovské zkoušky synchronizovaného plavání a působí tak jako rozhodčí při závodech ne jen u nás ale i v cizině. Pro malé akvabelky je Katarina trenérkou, spravedlivou rozhodčí, ale i při dlouhých cestách na závody nebo soustředění i náhradní mámou. Nikdy nezkazí žádnou srandu a každou svízel vyřeší. Paní Rodinová se ráda stýká s ostatními seniory. Vyráží s nimi na různé společenské akce, na výlety do přírody a lázeňské pobyty. Svým přátelům a rodině je vždy na blízku. Je milá, obětavá, hodná a férová.

 

Helena Elízová (Rotava, 76 let)

Helena Elízová je ve svých 76 letech stále aktivní členkou SDH Rotava, od roku 2014 je jednou z vedoucích kroužku Mladých hasičů při SDH Rotava. Každou neděli odpoledne zahajuje kroužek rozcvičkou pro děti, je nápomocna při přípravě dětí na závody a také při závodech. Nelení s mladými hasiči strávit víkend v přírodě a být jim všem babičkou slovem i pohlazením. Fyzicky s nimi drží krok a psychicky je jim velkou oporou. Jejím přičiněním získali naši mladí hasiči nespočet ocenění. V roce 1995 byla členkou zakládajícího výboru SDH Rotava jako pokladník. V letech 2015-2017 byla jednou z vedoucích kroužku Tvořílek při MěÚ v Rotavě, kdy jednou týdně s dětmi tvořila z různých materiálů obrázky a jiné výtvory. Paní Helena se aktivně stýká s důchodci na Rotavě i blízkém okolí. Vyráží spolu na výlety, chodí cvičit do tělocvičny i do přírody, plavat, účastní se ozdravných aktivních pobytů a ráda jezdí do lázní. Je výbornou a úspěšnou studentkou univerzity třetího věku, ale hlavně milující babičkou.

 

Ivan Cetl (Kraslice, 70 let)

Není to senior, ale Superman. Od prosince 2016, kdy začal jako penzista pracovat pro Potravinovou banku Karlovarského kraje, z.s., mu rukama prošly desítky tun potravinové pomoci. To není nadsázka, to je skutečnost. Je vždy připravený zapojit se do práce a pro mnohé kolegy je velkým vzorem. Zvláště pro mladé zaměstnance, kterým trpělivě předává své bohaté pracovní zkušenosti. Ivan Cetl se pravidelně zapojuje do Sbírek potravin v Karlovarském kraji, do nočních hodin pomáhá třídit darované potraviny a materiální pomoc. Má chuť neustále pracovat a pořád přichází s novými nápady a skvělými zlepšováky, jak každodenní provoz potravinové banky vylepšit. Během epidemie COVID-19 nezůstával Ivan Cetl, ale obětavě pomáhal s distribucí potravinové pomoci. Objížděl obchodní řetězce v Karlovarském kraji, odkud svážel vyřazené potraviny do skladu potravinové banky. Jelikož byly kvůli epidemii školy uzavřené, postaraly se potravinové banky o distribuci tohoto sortimentu rodinám s dětmi, samoživitelům a dalším osobám v nouzi. Kromě toho se Ivan Cetl aktivně podílel při distribuci roušek a respirátorů ze Státních hmotných rezerv.

 

Alena Nožičková (Dalovice, 83 let)

Od roku 1991 pracovala jako předsedkyně z.o. ROSCA K. Vary, organizace pomáhající nemocným s roztroušenou sklerózou. V této pozici nepracuje asi tři roky, přesto dále pomáhá postiženým. Pořádala rekondiční pobyty, kurzy životosprávy, rehabilitační cvičení a plavání a odborné přednášky. Několik volebních období je místopředsedkyní okresního výboru Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR a místopředsedkyní – členkou Krajské Rady zdravotně postižených. Je to elmi optimistická, aktivní, velmi milá a obětavá paní. Neváhá pomoci lidem s vyřízením různých příspěvku na péči a vždy ochotně poradí a předává své bohaté zkušenosti s prací s postiženými a nemocnými lidmi.

 

POZN. Informace v medailonech jednotlivých oceněných poskytli ti, kteří nominace zasílali.

 

Předání ocenění u příležitosti oslav 30. výročí založení Svazu důchodců České republiky nyní (Senioři České republiky)

Městská organizace Mariánské Lázně

Dagmar Blažková

Je dlouholetou členkou kulturní komise, má zájem o její rozsáhlou činnost a je její zapisovatelkou. V roce 2020 se zúčastnila soutěže Babička roku a postoupila do celostátního kola, kde se umístila na krásném druhém místě.

 

Jana Drašnarová

Je členkou výboru organizace a předsedkyní kulturní komise. Velkou práci ve prospěch seniorů dokazuje značný počet uskutečněných kulturních a společenských akcí. Je také členkou Krajské rady seniorů a zastává funkci předsedy revizní komise.

 

Marie Kozlová

Více než 10 let vykonává funkci předsedkyně sociální komise. Její aktivita je spojená i s předčítáním pro děti v mateřské školce. V roce 2019 se umístila na prvním místě v soutěži Babička roku, jde tedy o historicky první vítězku v této soutěži v Karlovarském kraji.

 

Eva Lanczová

Pracuje jako místopředsedkyně organizace. Významně a ochotně spolupracuje na všech úsecích v klubu. Zajišťuje veškerou komunikaci s veřejností na počítači. Je také důležitou spolupracovnicí v Krajské radě seniorů Karlovarského kraje.

 

Karel Lokajíček

Je nejdéle působícím členem a předsedou v organizaci, a to již 28 let. Je držitelem řady ocenění za práci se seniory. Řídí, koordinuje veškerou činnost v organizaci, komunikuje se zástupci města Mariánské Lázně. Členové kluby si jeho práce velmi váží a hodnotí ji na výbornou. I přes jeho věk je obdivuhodné, že vykonává tak zodpovědnou a náročnou funkci.

 

Marie Nocarová

Dlouholetá členka výboru je zároveň předsedkyní komise pro občanské záležitosti a společně s Městským úřadem zajišťuje jubilea seniorů. Řídí právnickou poradnu a je vždy připravena pomoci.

 

Edel Prousková

Je druhou nejdéle sloužící členkou jak v organizaci, tak ve výboru, kde zastává funkci předsedkyně turistické komise. Pod jejím vedením vzniká nejvíce akcí. Věnuje se všem seniorům, zejména pomáhá těm méně pohyblivým. Pro ostatní organizuje vycházky a půldenní zájezdy do přírody a krásami okolí.

 

Městská organizace Loket

Milada Antošová

Je zakladatelkou seniorské organizace společně s dalšími čtyřmi členy. Jako předsedkyně se své funkce zhostila na jedničku a tím se jí povedlo vytvořit výborný základ pro činnost a zajistit zázemí pro další seniory. V současné době paní Miladě zdravotní stav neumožňuje aktivní činnost, ale i přesto udržuje kontakt a sleduje i nadále činnost organizace.

Anna Jakubáčová

Patří mezi spoluzakladatelky seniorské organizace v Lokti. Po celou dobu již od založení byla pokladní a nyní je členkou revizní komise. Je velmi nápomocná na všech akcích. Je možné ji požádat a jakoukoliv činnost a vždy ji vykoná s chutí a pečlivě.

Zdeňka Štěpánová

Ve výboru zastává funkci kulturní referentky. Je velmi aktivní a zodpovědná. Všechny akce a zájezdy, které připraví, jsou nejen kulturním zážitkem, ale především pro všechny radostnou a poučnou záležitostí. Je velmi empatická a je radost s ní pracovat, především pak cestovat.

 

Městská organizace Krásno

Anna Mihoková

Ve výboru organizace se zabývá kulturní činností. Je vedoucí tanečního kroužku Radost. Založená skupina obohacuje činnost seniorů. Spolek reprezentuje při různých slavnostech v Karlovarském kraji, ale také v partnerských městech v Německu.

 

Městská organizace Karlovy Vary

Libuše Brožíčková

Má velké zásluhy na založení organizace pro seniory. Začínala ve funkci kulturní referentky. Dlouhá léta se věnovala aktivní a obětavé činnosti předsedkyně Krajské organizace a zároveň se starala o činnost seniorské klubovny na Růžovém vrchu. V době jejího působení měla organizace 1193 členů, proto jí právem ocenění patří.

 

Jana Pohanová

Je dlouholetou členkou organizace v Karlových Varech. Je velmi aktivní, dobrosrdečná a obětavě pracuje jako předsedkyně organizace slabozrakých.

 

Gudrun Jiravová

V organizaci začínala jako pokladní a později pokračovala jako předsedkyně. Přičinila se o získání nových prostor a vybavení seniorského klubu na Úvalské ulici. V této době vytvářela mnoho nových volnočasových aktivit. Započala rekondiční pobyty v rekreačním středisku v Sezimovo Ústí, kam se jezdí dosud. Navázala také kontakty s německými partnery z Bambergu.

 

Jana Pacosová

Dlouholetá členka výboru organizace. Posledních 10 let se stará o evidenci členů. Je velmi obětavá a ochotná. Ve svém věku se snaží vždy pomoci s organizací akcí pro seniory.

 

Hana Brichcínová

Je dlouholetá členka. V současnosti pracuje jako členka revizní komise. Je ochotná vždy poradit a předat své bohaté zkušenosti z pracovního procesu.

 

Hilda Jambrichová

Dlouholetá členka výboru seniorské organizace. Starala se o kulturní činnost. Spolupracovala s Karlovarským symfonickým orchestrem a Městským divadlem.

 

Jan Jambrich

V minulých letech pracoval v rámci organizace v revizní komisi. Vždy patřil mezi velmi aktivní členy.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz