Styk prarodiče

Dobrý den, naše dcera se bohužel přestala starat o své dítě, naši vnučku, a nechala ji u nás. Přihlásil se ale její otec a odvezl si ji. Vnučka mu byla soudně svěřena do výchovy. Chtěli jsme po něm, abychom se s vnučkou mohli vídat nebo si ji i brát na víkendy, ale on nám to neumožňuje. Můžeme s tím něco udělat?

ilustrační foto

 

Zákon č. 89/2012 Sb., tedy občanský zákoník, v ustanovení § 927 určuje, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
Vzhledem k tomu, že problematika rodinného práva je běžnou součástí našeho života a od účinnosti občanského zákoníku již uběhla určitá doba, stal se i výklad výše citovaného ustanovení zákona předmětem posouzení soudů, a to včetně Ústavního.
Ústavní soud jednoznačně stanovil, že při rozhodování o úpravě styku nezletilého dítěte s prarodiči je třeba podmínky ustanovení § 927 občanského zákoníku vykládat široce, s ohledem na konkrétní okolnosti případu tak, aby byl hájen nejlepší zájem dítěte a respektováno právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do rodinného života, zaručené článkem 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
V případě, že jste měly se svou vnučkou vytvořen citový vztah, který není jen přechodný a je zřejmé, že by nedostatek styku s Vámi pro ni znamenal újmu, máte právo se s vnučkou stýkat. Pokud není otec ochoten Vaše právo akceptovat, nezbyde než se obrátit na soud.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz