Darovací smlouva

Dobrý den, moje babička mi chce poslat nějaké peníze na úpravy bytu. V bance mi řekli, že bychom měli mít raději uzavřenou darovací smlouvu. Moc tomu nerozumím, proč bychom ještě museli něco sepisovat, když mi peníze přijdou na účet. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Podle toho co uvádíte, tak se jedná zřejmě o darování, neboť babička vám peníze pošle a už je asi nebude chtít zpět. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v ustanovení § 2057 odst. 2 výslovně uvádí, že pokud nedojde k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Pro banku je samozřejmě důvodem zejména prokazování původu nabytých peněz. Také by se ale mohlo stát, že babička zemře a její právní nástupcové by se mohli o důvod převodu peněz zajímat a případně jej i namítat či zpochybňovat. Sepisem darovací smlouvy je tato situace ošetřena.
Jak je z textu příslušného ustanovení zjevné, nejedná se jen o peníze, ale o všechny movité věci. Důvodů může být více, například momentální nedostupnost věci, faktická nemožnost s ohledem na charakter věci atd.
Na doplnění ještě uvádím, že obdobně byla tato problematika upravena i v zákoně č. 40/64 Sb., tedy předchozím občanském zákoníku, a to v ustanovení § 628 odst. 2, podle kterého darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost, a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování.
Takže bych tentokrát skutečně dal na doporučení banky a darovací smlouvu bych raději sepsal. Jedná se o jednoduchou smlouvu, event. můžete vyhledat právní pomoc.


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz