Štola Johannes zahájí 1. května jubilejní turistickou sezónu

Středověká štola Johannes vstoupí 1. května do jubilejní sezóny. Podobně jako všechny hornické památky Hornické krajiny Krušnohoří / Erzgebirge na české a saské straně si bude od května do září připomínat 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Unikátní důlní dílo zahájí svoji již desátou turistickou sezónu na Zlatém Kopci u Božího Daru.

Jednatelka provozující společnosti Služby Boží Dar s.r.o. Ing. Blanka Nováková uvedla: „Pro nás přípravy na tuto jubilejní sezónu začaly již v polovině dubna. Do krušnohorského podzemí se vydají 1.května první zájemci v doprovodu našich zkušených průvodců labyrintem chodeb, které horníci razili želízkem a mlátkem před staletími centimetr po centimetru. My po zimě, byť letošní byla hodně mírná, pečlivě kontrolujeme hlavní trasu i boční chodby či dobývky, opravujeme výdřevy a žebříky a provádíme další revizní práce.“

A proč navštívit právě památky UNESCO v Krušných horách?  

Ing. Nováková říká: „Stříbro ani cín si od nás neodnesete. Co mohu zaručit, jsou ale nezapomenutelné zážitky. Lidé často jen tiše hledí na majestátní rozměry naší největší komory. Ti, kteří mají rádi adrenalin, nevynechají výstup z hloubky 40 metrů po žebřících na denní světlo k replice dobového žentouru.“

Štola Johannes nabízí také prohlídky pro školní skupiny během školních výletů. Krušnohorské podzemí je živou učebnicí geologie, mineralogie, historie, ale také technologie. Právě Krušné hory jsou světově uznávanou lokalitou svými průkopnickými těžebními technologiemi, včetně inovací v oblasti vodního hospodářství, těžby a zpracování rudy. Technologické novinky z Krušných hor hrály zásadní roli při vzniku těžebního průmyslu v Evropě i mimo ni.

Pro návštěvníky jsou k dispozici dva prohlídkové okruhy: základní a velká trasa v časovém rozpětí od 1,5 – 2,5 hodiny.

Jak se připravit? 

Pevná obuv, teplé oblečení pro teploty kolem 7 stupňů, dobrý zdravotní stav a fyzická kondice.

Během této jubilejní sezóny se návštěvníci mohou těšit na další doprovodné akce se soutěžemi na rozhlasových vlnách. Oslavy 5. výročí zápisu na seznam světového dědictví UNESCO vyvrcholí 27. července na Božím Daru v rámci Anenské pouti.

Rezervační portál a mnoho zajímavých informací o historii štoly, technologiích i nerostném bohatství Krušných hor naleznete na www.stolajohannes.cz , www.montanregion.cz


Zdroj:

Infocentrum Boží Dar

info@bozidar.cz