Absolventi technických oborů se o práci bát nemusejí

V posledních letech si společnost stále více uvědomuje úbytek a nedostatek strojařů a absolventů technických oborů vůbec. Mnoho mladých míří rovnou na vysokou školu a pomalu se začíná zapomínat, že řemeslo je také důležité. SOU v Domažlicích poskytuje svým žákům výborné technické zázemí a zaměřuje se zejména na strojírenské obory. Proč je dobré studovat právě některý z technických oborů, vysvětluje v rozhovoru ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková.

Je pravda, že řemesla jsou v dnešní době dost opomíjena. Jaké výhody vidíte v rozhodnutí se jim věnovat?
Před výběrem střední školy je dobré zamýšlet se nejen nad tím, k čemu má váš potomek vlohy a co by ho bavilo, ale uvažovat také, zda v daném oboru najde uplatnění. Díky nedostatku řemeslníků absolventi středních odborných učilišť snáze najdou zaměstnání – někteří získají pracovní smlouvu již v průběhu studia – a jsou následně také dobře ohodnoceni.

V současné době převládá touha po vysokoškolském studiu, a tak je častou volbou žáků dokončujících základní školy přihláška na gymnázium. Jaký hlavní rozdíl vidíte mezi gymnáziem a středním odborným učilištěm?
Nespornou výhodou středních odborných škol a učilišť oproti gymnáziím je, že studenti spojí teorii s praxí již v rámci středoškolského studia. SOU Domažlice posílá do světa stále úspěšnější absolventy. Mnozí z nich získali během studia úctyhodná ocenění a otevřely se jim tak mnohé možnosti. Studenti, kteří jsou během studia ochotni dělat něco nad rámec svých povinností a absolvují praxe, mnohdy i v zahraničí, mají budoucí pracovní pozice jisté. Praxe ve firmách jsou často ohodnoceny stipendiem a pilní studenti tak získávají celou řadu výhod – přes jazykové kurzy po poznávání nových krajů a samozřejmě nabývání cenných odborných dovedností.
Dbáme na intenzivní a aktivní spolupráci s firmami nejen domažlického regionu. Odborný výcvik máme smluvně zajištěn u 51 strojírenských firem, gastronomických zařízení, kosmetických a kadeřnických provozoven.

Obor Gastronomie – Absolventi ovládnou kuchařské a číšnické řemeslo, zároveň rozvinou svůj podnikatelský potenciál a získají maturitu.

Mohou žáci nově nabyté znalosti využít v praxi také během výuky?
Samozřejmě. Odborný výcvik probíhá buď přímo v budově školy, nebo v přilehlých dílnách. Kromě již zmíněných možností praxe v různých společnostech se snažíme svým žákům poskytovat vynikající technické zázemí i v rámci školy. To také znamená držet krok s dobou a vývojem. Důležité jsou pro nás pedagogické zkušenosti, přístup k žákům a způsob výuky, ale také příprava žáků na soutěže odborných dovedností a jejich výsledky. Některé soutěže odborných dovedností dokonce pořádáme.

Obor Truhlář – Studium zakončeno výučním listem, zaručuje absolventům odborné znalosti z oblasti zpracování dřeva a dalších materiálů.

Říkala jste, že praxe je možné absolvovat také v zahraničí. Jak to na Vaší škole vypadá s jazykovou přípravou žáků?
SOU Domažlice spolupracuje s německými školami, studenti jsou tedy ve výuce cizího jazyka podporováni. Díky němčině se jim tak rozšiřuje možnost budoucího uplatnění nejen ve firmách na Domažlicku či Plzeňsku, ale také u našich západních sousedů.

Ve spolupráci s firmou Gerresheimer je u oboru ,,Mechanik seřizovač” nové zaměření ,,Technologie zpracování plastu.”

Jaké obory na Vašem SOU uchazečům nabízíte?
Čtyřleté (střední vzdělání s maturitní zkouškou) jsou otevřené v oborech Mechanik seřizovač, kosmetické služby a gastronomie. U oboru Mechanik seřizovač jsme ve spolupráci s firmou Gerresheimer, která sídlí v Horšovském Týně, přidali nové zaměření „Technologie zpracování plastu“. V rámci spolupráce poskytujeme teoretickou výuku na naší škole a praktickou ve firmě Gerresheimer. Žáci obdrží od firmy tablet, který po ukončení studia a nástupu do firmy žákovi zůstane. Úspěšní absolventi pak mají po ukončení studia ve společnosti Gerresheimer dveře otevřené.
Tříleté (střední vzdělání s výučním listem) pak v oborech Obráběč kovů, Obráběč kovů se zaměřením na CNC stroje, Strojní mechanik (buď se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů nebo nástrojař), dále truhlář, kuchař-číšník a kadeřník. Elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na robotiku a automatizaci. Absolventi těchto oborů pak ještě mohou navázat dvouletým oborem Podnikání, a to jak v denní, tak i dálkové formě studia. Absolventi oboru kadeřník mohou pokračovat dál v nástavbovém studiu podnikání se zaměřením Vlasový stylista. Naši absolventi mohou také využít nabídku profesních a rekvalifikačních kurzů. Podrobné informace včetně videí a virtuální prohlídky školy najdete na webových stránkách www.soudom.cz v sekci Uchazeč.

Zájemcům o studium by při rozhodování jistě pomohla možnost prohlédnout si školu naživo. Pořádáte dny otevřených dveří?
Ano, uchazeče o studium u nás rádi přivítáme. Srdečně zveme žáky ZŠ, rodiče i veřejnost. Představíme vám obory vyučované ve škole, budete si moci i vyzkoušet některé činnosti, žáci a učitelé vás všude provedou a vše vysvětlí. Seznámíte se také s regionálními firmami, kde naši žáci konají odborné praxe.

www.soudom.cz