Beseda o organizovaném zločinu

Včera odpoledne zavítal mezi seniory z Plzeňské senior akademie II. plk. Mgr. Jaroslav Ibehej z Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ). Policie ČR je nedílnou součástí nově nabízeného projektu Městské policie Plzeň „Plzeňská senior akademie II. Projekt vznikl na základě zájmu samotných seniorů, kteří se účastnili Plzeňské senior akademie I. Policie ČR zde dostává prostor ve třech samostatných blocích, přičemž první je zaměřen na „Trestnou činnost páchanou na seniorech“, druhý se věnuje „Organizovanému zločinu a zločineckým strukturám“ a ve třetím pod názvem „ Zabezpečte se“ se cílí na ochranu a zabezpečení majetku. Městská policie Plzeň se snaží preventivně působit na občany všech věkových kategorií a zejména se věnuje prostřednictvím tohoto projektu problematice seniorů.

Cílem projektu je dlouhodobě a cíleně preventivní činností snižovat kriminalitu páchanou na seniorech v rámci města Plzně. Pan Ibehej seniorům přiblížil činnost NCOZ. Mluvil o sekci organizovaného zločinu, který plní úkoly v souvislosti s šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin. Lidé dostali prostor k dotazům, které v rámci možností přednášející zodpověděl.


Zdroj:

Andrea Vlčková, DiS.
Metodik prevence kriminality
Web: www.mpplzen.cz