Střední lesnickou školu ve Žluticích čeká rekonstrukce

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila výsledek zadávacího řízení na rekonstrukci zastaralých rozvodů vody a kanalizace a vybudování nových sociálních zařízení na Střední lesnické škole Žlutice. Stavební práce v domově mládeže a tělocvičně mají vyjít na bezmála sedm milionů korun. Žáci i pedagogové by se z moderního zázemí měli těšit ještě letos.

 

„V rámci vyhlášeného zadávacího řízení obdržela Střední lesnická škola Žlutice celkem tři nabídky. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti MUDICON za téměř sedm milionů korun bez DPH. Se stavebními pracemi by se mělo začít v květnu a hotovy mají být nejpozději do září,“ upřesnil krajský radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

 

Nákladná rekonstrukce se týká dvou objektů Střední lesnické školy Žlutice, a sice tělocvičny a domova mládeže z počátku šedesátých let minulého století. Kromě obnovy zastaralých rozvodů vody a kanalizace dojde k vybudování zcela nových sociálních zařízení včetně instalace související vzduchotechniky. Přestavbou projde v domově mládeže jak sociální zařízení chlapců a dívek, tak i hygienické zázemí pokojů vychovatelů a inspekčních pokojů. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce sociálních zařízení v přilehlé tělocvičně.

 

„Realizace stavebních prací bude probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o sobotách a nedělích se souhlasem technického dozoru zadavatele. V květnu a červnu pak bude nutné respektovat neomezený provoz domova mládeže, zejména pak dávat pozor na bezpečnost žáků, personálu a třetích osob,“ doplnila ředitelka Střední lesnické školy Žlutice Radka Stolariková.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů
www.kr-karlovarsky.cz