Vyhlášení fotografické soutěže Ze života národnostních menšin

F O T O G R A F I C K Á    S O U T Ě Ž    2 0 1 8

 

Výbor pro národnostní menšiny

Zastupitelstva Karlovarského kraje,

 

a  Krajský úřad Karlovarského kraje,

 

vyhlašují soutěž pro fotografy na téma

 

„Ze života národnostních menšin – X. jubilejní ročník“

 

 

Jedná se o otevřenou soutěž o hodnotné ceny. Do této fotografické soutěže na vyhlášené téma, může poslat každý fotograf maximálně pět svých fotografií, které pořídil na území České republiky v období 2013 až 2018. Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od rozměru 13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4). Elektronicky v rozmezí 1,0 až 2,0 MB, formát JPEG.  Fotografie mohou být počítačově upraveny. Každá fotografie by měla mít název.

Doručení fotografií na níže uvedené adresy s požadovanými údaji: titul, jméno a příjmení, celá adresa bydliště (ulice, číslo, město a PSČ), telefon, a e-mailová adresa jsou považovány za přihlášení do soutěže.

Soutěž proběhne od 1. února do 31. července 2018.  Fotografie, které nebudou splňovat podmínky, nebo budou doručené mimo uvedený termín, nebudou do soutěže zařazeny. Vyhodnocení bude provedeno v srpnu, a nejzajímavější fotografie budou se jménem autora vystaveny v průběhu září v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Předání cen proběhne na pozvání u příležitosti konání Dne národnostních menšin v Karlovarském kraji, který bude letos opět v září v Sokolově.     

Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách Krajského úřadu – Výbor pro národnostní menšiny, v  Krajských listech a v některých dalších novinách.

 

  

Fotografie s požadovanými údaji   lze posílat  na adresy:

 

Poštou:                       Odbor sociálních věcí

                                    Mgr. Pavel Vaculík

                                   Krajský úřad Karlovarského kraje

                                   Závodní 353/88

                                   360 21 Karlovy Vary

 

Na obálce v levém horním rohu bude uvedeno „Ze života menšin – X. ročník“ NEOTVÍRAT

 

Elektronicky:                        na adresu zezivota@kr-karlovarsky.cz

V průvodním textu bude uveden kontakt na odesílatele a všechny

výše požadované údaje. Bližší informace k zadání soutěže podá: člen VNM Mgr. Jiří Holan – tel. +420 721 562 573.

 

 

Za účast v soutěži není požadován žádný poplatek. Zasláním fotografií souhlasí jejich autor s pravidly soutěže a s postoupením autorských práv na poslané fotografie pořadatelům soutěže.  Pořadatelé si vyhrazují právo změny podmínek.