Vyhlášení výtvarné soutěže ŽIJEME ZDE SPOLU

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

ZASTUPITELSTVA KARLOVARSKÉHO KRAJE

a

 Krajský úřad Karlovarského kraje

 

Vyhlašují pro rok 2018

 

VII. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE NA TÉMA

 

ŽIJEME ZDE SPOLU

(MŮJ KAMARÁD JINÉ NÁRODNOSTI – ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN, ZE ŠKOLY, Z VÝLETU)

Soutěž o hodnotné ceny je určena pro žáky

 

ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL, ZÁKLADNÍCH ŠKOL

A DOMOVŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE S VÝTVARNÝMI KROUŽKY

 

Karlovarského kraje

 

v kategoriích:      A 1  –  mladší žáci 6 –  10 let

A 2  –  starší žáci  11 –  15 let

A 3  –  starší žáci  16  – 19 let

 

Soutěž bude probíhat od 1. února do 30. června 2018.

Soutěžící libovolnou výtvarnou technikou namalují, nebo nakreslí výtvarnou práci na vyhlášené téma. Formát A3, nebo A4. Každý soutěžící může přihlásit pouze jedno dílo.

Bez uvedení požadavku na vrácení díla tyto zůstanou pořadateli soutěže.

 

Vyhodnocení bude provedeno v srpnu a nejzajímavější díla budou se jménem autora vystaveny v průběhu září v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje. Slavnostní předání cen bude na pozvánky a proběhne v září 2018 v Sokolově při Dni národnostních menšin.

 

Práce je potřeba zaslat, nebo předat na níže uvedenou adresu nejpozději do 30. června 2018.

 

Každá z nich musí být opatřena

 

NÁZVEM DÍLA, CELÝM JMÉNEM AUTORA S ROČNÍKEM NAROZENÍ A KATEGORIÍ (VIZ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE) A LETOPOČTEM VYTVOŘENÍ DÍLA

 

Dále je nutné uvést

 

NÁZEV, ADRESU ŠKOLY A TŘÍDU, ZE KTERÉ JE SOUTĚŽÍCÍ ÚČASTNÍK

 

Obálku označte heslem

 

„VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – ŽIJEME ZDE SPOLU“

(MŮJ KAMARÁD JINÉ NÁRODNOSTI – ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN, ZE ŠKOLY, Z VÝLETU)

 

Adresa pro příjem soutěžních prací:

 

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

Mgr. PAVEL VACULÍK

ZÁVODNÍ  353/88

360 21 KARLOVY  VARY – DVORY

 

Bližší informace na:  pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz; vyhlášení soutěže viz také : www.kr-karlovarsky.cz/

otevřít v levém sloupci odkaz – cizinci a menšiny