Plzeňský kraj investuje do zvýšení kvality života svých obyvatel

Rozvoj moderních technologií spojený s digitalizací, automatizací a stále více také s fenoménem umělé inteligence zásadně ovlivňuje a přetváří různá odvětví a přináší řadu příležitostí i zásadních výzev pro trh práce. Jak těmto výzvám čelit a naopak využít příležitosti pro rozvoj Plzeňského kraje jsou otázky, které aktuálně řeší Pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje.

„Jsme přesvědčeni, že klíčem k tomu je podpora dalšího vzdělávání a rozvoj lidského kapitálu našich obyvatel. Chceme proto vytvořit maximálně komfortní podmínky pro rozvoj potenciálu každého člověka v Plzeňském kraji,“ vysvětluje základní zadání hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Nástrojem pro realizaci této vize bude Strategie rozvoje lidského kapitálu Plzeňského kraje, jejímž vytvořením pověřil Plzeňský kraj v rámci platformy Paktu zaměstnanosti Regionální rozvojovou agenturu Plzeňského kraje. „Všichni víme, že než se na trhu práce projeví jakékoli změny, které se v oblasti vzdělávání udělají, trvá to řadu let. Naopak změny, které přináší digitalizace, jsou stále rychlejší. Proto jsme se rozhodli na nic nečekat a pustit se do toho okamžitě,“ dodává hejtman.

Zaměření strategie na zajištění podmínek pro rozvoj lidského kapitálu (tj. využití pracovních schopností obyvatel kraje, dovedností, talentu apod.) byl proto hlavním bodem dopolední části zahajovací konference, která se konala v úterý 26. 3. 2024 v prostorách Techmania Science Center. Akce se zúčastnilo téměř 100 zástupců nejvýznamnějších zaměstnavatelů, škol a institucí z  oblasti zaměstnanosti a vzdělávání, ale také z oblasti sociální. Dalším atraktivním bodem dopoledního programu bylo představení zásadních úprav oborové struktury odborného vzdělávání. „Tato změna by měla přinést zásadní zpřehlednění oborů. Vzdělání bude koncipováno s větším důrazem na společný odborný základ a mělo by  umožnit postupnou profesní volbu,“ shrnuje  připravované změny Matěj Bulant, ředitel odboru kurikulum odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání z NPI.

V odpoledním bloku proběhlo jednání ve dvou Pracovních skupinách: Kompetence a Potenciál. „V rámci první oblasti řešíme kompetence absolventů škol, a to směrem k současným potřebám, ale také k budoucnosti trhu práce a novým profesím. Ve druhé skupině se zaměřujeme na podporu potenciálu obyvatel. Jedná se o oblast související s dalším vzdělávání, kariérovým poradenstvím, ale také s podporou integrace cizinců,“ nastiňuje zásadní obsahovou strukturu a zaměření strategie manažer Paktu zaměstnanosti Marcel Gondorčín s tím, že tvorba strategie bude ve spolupráci s partnery a odborníky na dílčí oblasti pokračovat celý rok.

Končeným výstupem by pak měla být strategie včetně akčního plánu směřující ke koordinaci a tvorbě konkrétních projektů a aktivit. Hotova by měla být v listopadu a v prosinci ji Pakt zaměstnanosti představí na své výroční konferenci.


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz