Nominujte své blízké na ceny hejtmana za celoživotní přínos a záchranu lidského života

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji a Ceny hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023.

Ceny mimořádným osobnostem za jejich celoživotní přínos Plzeňskému kraji budou uděleny v letošním roce již podruhé. Pomozte nám najít osobnosti, jejichž práce a píle přispěly k dobrému jménu nejen Plzeňského kraje. Ocenění za vynikající zásluhy mohou obdržet osoby, které se na území Plzeňského kraje narodily, žijí v něm nebo jsou s ním spojeny svým působením.

Ceny za záchranu lidského života jsou udělovány hejtmanem našeho kraje pravidelně, a to vždy za předchozí rok. Máte ve svém okolí někoho, kdo nezištně pomohl osobě v ohrožení života a svým přičiněním jí život zachránil? Pošlete nám nominaci s podrobným popisem události.

Slavnostní předání ocenění z rukou hejtmana proběhne během Galavečera Plzeňského kraje v Měšťanské besedě v Plzni v listopadu tohoto roku. K účasti na slavnostním aktu budou přizváni i ti, kteří oceněné osoby nominovali.

Důležité informace k nominacím:

FORMULÁŘ

Formulář k nominaci je nutné čitelně vyplnit. Nejasně vyplněné formuláře a formuláře bez údajů (informace o osobnosti) budou vyřazeny z výběru!

Na nominovaném bude následně vyžadován souhlas s nominací. Nominovat nelze in memoriam.

Odevzdat formulář lze těmito způsoby:

 1. a) vyplnit elektronický formulář na stránkách kraje
 2. b) zaslat nominační formulář elektronicky na adresu: cenahejtmana@plzensky-kraj.cz
 3. c) zaslat nominační formulář poštou na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kancelář hejtmana, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
 4. d) osobně doručit nominační formulář na tutéž adresu a odevzdat jej na podatelně Krajského úřadu PK v přízemí budovy

Formulář je ke stažení ZDE.

Nominace lze zasílat do 1. června 2024.

 

PRAVIDLA NOMINACE

 • Návrhy na udělení Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňského kraje a Ceny hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023 mohou předkládat fyzické osoby, obce a podnikající fyzické či právnické osoby.
 • Návrh nominace musí obsahovat odůvodnění, proč by daná osoba měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh. Připojit můžete i životopis, výčet činností či zásluh, novinové články, publikační přehled apod.
 • Oceněné osoby musí být s Plzeňským krajem spjaty z těchto důvodů: na území kraje se narodily, žijí v něm, případně je pojí s Plzeňským krajem jejich působení.
 • Cenu hejtmana za celoživotní přínos Plzeňského kraje a Cenu hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023 lze udělit pouze fyzické osobě.
 • Cenu hejtmana za celoživotní přínos Plzeňského kraje a Cenu hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023 lze udělit za života, nikoliv in memoriam.
 • Nominace lze zasílat od 1. března do 1. června 2024.
 • Veškeré shromážděné informace budou použity pouze pro účely administrace Ceny hejtmana za celoživotní přínos Plzeňskému kraji či Ceny hejtmana za záchranu lidského života v roce 2023.
 • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Ťupová, oddělení vnějších vztahů, odbor kancelář hejtmana, e-mail: tupova@plzensky-kraj.cz, tel: +420 377 195 231.

 

PROCES VÝBĚRU OCENĚNÝCH OSOBNOSTÍ

Všechny odůvodněné nominace budou předloženy hejtmanovi Plzeňského kraje. Ten společně s Radou Plzeňského kraje vybere osobnosti, kterým bude předáno ocenění během slavnostního galavečera u příležitosti ocenění osobností Plzeňského kraje dne 19. listopadu 2024 v Měšťanské besedě v Plzni.

 


Zdroj:

Ing. Helena Frintová

pověřena zastupováním vedoucí oddělení mediální komunikace

www.plzensky-kraj.cz