Další strategický projekt Sokolovské uhelné usiluje o transformační finance, vzniknou atraktivní průmyslové zóny

Vytvoření průmyslových zón s veškerou potřebnou infrastrukturou, které přilákají na Sokolovsko nové investory a nastartují progresivní odvětví – to je cíl dalšího strategického projektu Sokolovské uhelné, na který chce společnost získat podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Žádost o dotaci podal projektový tým Sokolovské uhelné v tomto týdnu.

Projekt s názvem „Sokolovská investiční a green development“ (SIGD) je druhým ze dvou strategických projektů Sokolovské uhelné, prvním bylo vybudování multifunkční stezky v okolí jezera Medard a zpřístupnění břehové linie jezera široké veřejnosti. „Chceme významně přispět k proměně a rozvoji regionu, ostatně tato naše role plyne z postavení Sokolovské uhelné a SUAS GROUP jako největšího zaměstnavatele v oblasti a zároveň firmy, která dlouhodobě využívá nerostné bohatství kraje. Smyslem projektu je nastartování rozvoje zón v lokalitách Staré Sedlo – sever a Podkrušnohorská výsypka – sever, přičemž veškerá investiční podpora půjde do místní, veřejně přístupné infrastruktury. Moderní průmyslové plochy s nízkoemisním provozem podpoří ekonomický růst oblasti i tvorbu pracovních míst,“ vysvětlil Pavel Poc, člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, který stojí v čele projektového týmu.

V rámci projektu je třeba provést předinvestiční přípravu, zpracování projektových dokumentací, inženýring vedoucí k vydání nezbytných povolení, přípravu ploch, výstavbu technické a dopravní infrastruktury, která přivede a napojí sítě a komunikace do budoucích rozvojových lokalit. Projekt počítá s realizací prací ve dvou lokalitách a v různých časech, přičemž každá z oblastí nabídne budoucím investorům specifické možnosti, což zvýší atraktivitu obou území. „Uvědomujeme si, že tyto rozvojové plochy jsou jedinečnou příležitostí pro budoucnost Sokolovska. Proto k jejich přípravě i zasídlení budeme přistupovat velmi odpovědně a přizpůsobíme tomu i zacílení na investory. Neměly by tady růst typické logistické haly, přednost dostanou zajímavé obory s inovativním nábojem. Budeme se společně s městy a obcemi snažit vytvořit veškeré podmínky k tomu, aby investoři našli v regionu potřebné pracovní síly,“ dodal Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Projekt Sokolovská investiční a green development by měl být dokončen v prosinci 2027.

Celkové náklady projektu SIGD činí 533,7 milionu korun, přičemž maximální výše podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace by mohla dosáhnout přes 50 procent způsobilých výdajů projektu.


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí

www.suasgroup.cz