Říjen patřil plazmě: Výzva přilákala dárce, vybralo se více než 8 tisíc litrů plazmy!

Jeden odběr nestačí! Aby měl jediný člověk s imunodeficitem či hemofilií zajištěnou roční léčbu, potřebuje plazmu z několika stovek odběrů. Na důležitost této nezbytné suroviny, kterou nelze uměle vyrobit, na začátku října upozornil Světový týden plazmy. Díky osvětě se jen v plazmaferetických centrech Amber Plasma podařilo během tohoto měsíce vybrat přes 8 tisíc litrů vzácné tekutiny.

Terapie založené na lécích vyrobených z plazmy se používají k léčbě řady vzácných chronických onemocnění, včetně primárních imunodeficiencí, dědičného hereditárního angioedému (HAE) či poruch krvácení. „Patrně nejznámější nemocí, léčenou léky z krevní plazmy, je hemofilie, tedy porucha srážlivosti krve. Z plazmy se dají odfiltrovat tři významné faktory srážlivosti krve pro nejběžnější formy hemofilie,“ uvádí MUDr. Miroslav Šuta, lékař plazmaferetického centra Amber Plasma. Léky obsahující srážecí faktory získané z plazmy pomohly významně prodloužit očekávanou délku života pacientů s těžkou hemofilií A, a to z 19 let před rokem 1955 na 71 let v roce 2001. Tyto léčebné přípravky trvale dosahují významných klinických výsledků v porovnání s primárními cílovými ukazateli – například 80 % snížení krvácení u pacientů s hemofilií a více než 65 % snížení infekcí u pacientů s imunodeficitem.

Pro roční léčbu nemocného jsou potřeba stovky dárců

V uplynulých pěti desetiletích zlepšily léky získané z plazmy životy milionům lidí. Pro léčbu jednoho pacienta je však zapotřebí mnoho dárců. „Pro představu: Jeden hemofilik, který má geneticky podmíněnou poruchu srážlivosti krve a kterému je nutné dodat faktor srážlivosti krve, potřebuje plazmu za rok z 1000 až 1200 odběrů. Není to tedy tak, že nemocný člověk potřebuje jednoho dárce, ale těch odběrů musí být opravdu spoustu, a proto je třeba i mnoho dárců,“ přibližuje problematiku MUDr. Šuta. Nejinak je tomu i u dalších nemocí, například pro léčbu jednoho pacienta s deficitem Alfa-1 je potřeba více než 900 darování plazmy a pro roční léčbu jednoho pacienta s primárním imunodeficitem více než 130 odběrů. Je to proto, že ačkoliv se při jednom odběru získá 650 až 890 ml plazmy (dle váhy dárce), obsahuje toto množství pouhý zlomek potřebných látek. Krevní plazma je zhruba z 92 % tvořena vodou, zároveň obsahuje 1 % minerálních solí, cukrů, tuků, hormonů a vitaminů a pouze 7 % životně důležitých bílkovin, jako jsou albuminy, globuliny, koagulační faktory atd. Právě ty jsou klíčovou složkou při přípravě léků, které jsou pro mnohé pacienty životně důležité a nedají se nahradit synteticky. Je proto velmi důležité, aby dárci darovali pravidelně.

Poptávka stoupá, dárci jsou stále více potřební

Dle platné legislativy lze v České republice darovat plazmu každých 14 dní, jeden dárce tak může za rok darovat plazmu až 26krát. „Protože od 2. do 6. října si celý svět připomínal Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy, rozhodli jsme se vyhlásit dárcovskou challenge (neboli výzvu) na celý měsíc a podpořit dárce různými akcemi, aby se nám podařilo vybrat co nejvíce plazmy. Celkem jsme v našich 12 dárcovských centrech vybrali v říjnu 8294 litrů plazmy. Chtěli bychom proto poděkovat všem, kdo se této výzvy zúčastnili a pomohli tak pacientům s různými onemocněními zlepšit život,“ říká MUDr. Richard Král, generální ředitel sítě plazmaferetických center Amber Plasma. Poptávka po derivátech plazmy se přitom stále zvyšuje, roste přibližně o 6 % ročně. Je to proto, že díky zvýšené přesnosti lékařské diagnostiky je identifikováno více lidí s onemocněním, které mohou tyto léky léčit. Je tedy včas diagnostikováno více pacientů a ti, kteří se léčí, žijí déle. Pravidelní dárci pro ně představují naději na delší a kvalitnější život…

 

 

Víte, k čemu slouží v těle plazma?

·         Udržuje krevní tlak a objem.

·         Dodává proteiny důležité pro srážení krve a imunitu.

·         Přenáší elektrolyty, jako je sodík a draslík, do našich svalů a dalších tkání těla.

·         Pomáhá v těle udržovat správné pH, které je nezbytné pro funkci buněk.

 


Zdroj:

Adéla Steinová

adela.vosadkova@side-effect.cz