V krajském Domově pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské vzniknou lůžka pro autisty

Reklama

Chybějící služby pro osoby s poruchami autistického spektra trápí kromě ostatních regionů také Karlovarský kraj. Vedení kraje se proto rozhodlo rozšířit Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a vybudovat tam 8 lůžek pro uživatele s nízkofunkčním autismem. První klienty s touto poruchou začne Domov přijímat od 1. ledna 2020.

V současnosti probíhají přípravy související s uvolněním prostor, kam se umístí nová lůžka. „Uvědomujeme si, že služby pro lidi s poruchami autistického spektra chybějí nejen v našem kraji, ale po celé republice. Zajištění těchto služeb je velmi náročné na získání odborného personálu i na materiální a technické vybavení. My ale chceme pomoci rodinám autistů i samotným lidem s tímto postižením, aby měli k dispozici potřebnou službu přímo v našem kraji, což vyplývá i z krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Proto plánujeme v Domově v Mariánské vznik nových lůžek a pořízení potřebného vybavení, kde bude možné o lidi s nízkofunkčním autismem odborně pečovat. Vnímáme i to, že věnovat se naplno tomuto druhu péče vůbec není jednoduché, proto se budeme snažit vytvořit příznivé podmínky také pro samotné zaměstnance,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

 

Domov v Mariánské počítá s tím, že se v uvolněných prostorách po stávajících klientech přestěhovaných do chráněného bydlení, vybuduje zázemí s vybavením podle individuálních potřeb uživatelů. „Do konce pololetí bychom nechali zpracovat projekt a zároveň se začneme zabývat personálním zajištěním služby, protože pro cílovou skupinu 8 klientů musíme navýšit počet pracovníků v přímé péči o 20 lidí, kteří budou muset projít školeními a stážemi na obdobných pracovištích v republice. Vzhledem k charakteru práce budou samozřejmě lépe finančně ohodnoceni než ostatní,“ vysvětlil ředitel Domova v Mariánské Pavel Novák s tím, že veškeré přípravné práce konzultuje vedení zařízení s odborníky. „Proto jsme navázali spolupráci s Národním ústavem pro autismus a veškeré činnosti budeme dále koordinovat i s vedením Karlovarského kraje,“ dodal.

 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské v současnosti poskytuje dva druhy služeb. Jednak jde o službu pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou 140 lůžek, kterou v současnosti využívá 140 klientů. Dále nabízí lidem od 60 let věku službu Domova pro seniory, kteří jsou z velké míry závislí na péči jiné osoby. Domov pro seniory má aktuálně 30 obyvatel.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková

tisková mluvčí
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama